Uppsala Kommun Skolfastigheter

Ny skolgård och allaktivitetshus välkomnas på Gränbyskolan

Dela

Efter omfattande renovering står nu Gränbyskolans nya skolgård äntligen klar, med större ytor och fler möjligheter till aktivitet för eleverna. Ett allaktivitetshus har även byggts på fastigheten, till glädje för både skolans verksamhet och aktivitetsintresserade närboende i området.

Uppsala kommun och Skolfastigheter bedriver många satsningar i Gränby, med målet att öka trivsel och trygghet i området. I fjol invigde Skolfastigheter en nyanlagd konstgräsplan invid Gränbyskolan och efter några års projekttid står nu den nya skolgården och allaktivitetshuset klara på fastigheten.

Ökad trivsel, större ytor och fler möjligheter till rörelse
Det är mycket som har förändrats i Gränbyskolans utemiljö. Vegetation, markytor och belysning på skolgården har anpassats för att skapa en mer öppen och ljus känsla. Väggar i utemiljön är utsmyckade med konstverk för att öka trivseln och det finns nu fler bekvämligheter i form av bänkar och sittytor. Möjligheterna till lek och rörelse har också ökat genom nya pingisbord, en nyanlagd basketplan och en multisportbana med mindre fotbollsmål.

- Vi är glada att vi har fått en sådan jättefin skolgård. Det är mycket elever på den både på raster under skoltid och efteråt. Särskilt basketplanen är populär, säger Johanna Lindqvist, rektor på Gränbyskolan.


Elevinflytande och engagemang
I Skolfastigheters bygg- och renoveringsprojekt är barnperspektivet och hög grad av hållbarhet, viktiga utgångspunkter i planeringen av det som byggs. I projektet på Gränbyskolan involverades verksamheten tidigt och gavs inflytande i skapandeprocessen. Eleverna fick svara på en enkät och ge synpunkter och komma med önskemål om utemiljön och vad de ansåg skulle bidra till en ökad användning av skolgården.

- En rolig del av det här projektet har varit att lyssna in barnens tankar och idéer. Vi har involverat både landskapsarkitekter och experter inom social hållbarhet i dialogen med eleverna och i en gemensam workshop fick vi en bra bild av elevernas behov och önskemål. Vi har sedan försökt omsätta alla goda idéer till handling, säger Fredrik Ahlgren, projektchef på Skolfastigheter.

Allaktivitetshus ger nya möjligheter till inomhusaktivitet
Gränbyskolans nya allaktivitetshus är ett annat välkommet tillskott på fastigheten och har vuxit fram parallellt med skolgårdsprojektet. Allaktivitetshuset är byggt på platsen för det gamla biblioteket i huvudbyggnaden och möjliggör nu olika slags aktiviteter för skolans elever och det lokala föreningslivet i området.

För att signalera renoverings- och byggprojektets avslut överlämnade Skolfastigheter på fredagen den 18 augusti en symbolisk “inflyttningspresent” till rektorn på Gränbyskolan i form av en rullande bur fylld med nya bandyklubbor, pingisrackets och basketbollar.

- Vi tycker att det kunde passa bra när den nya skolgården nu tagits i bruk och hoppas att det nu ska bli ännu roligare för eleverna att vara ute på rast, säger Therése Berglind, ansvarig fastighetsförvaltare på Skolfastigheter. 

För mer information:
Therése Berglind, Fastighetsförvaltare, Skolfastigheter
Telefon: 018-727 40 44, e-post: therese.berglind@skolfastigheter.se

Fredrik Ahlgren, Projektchef, Skolfastigheter.
Telefon: 018-727 35 49, e-post: fredrik.ahlgren@skolfastigheter.se

Lars Gustavsson, Projektansvarig, Skolfastigheter
Telefon: 018-727 41 89, e-post: lars.gustavsson@skolfastigheter.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild på bänk
Nya bänkar på Gränbyskolans skolgård
Ladda ned bild
Bild på Gränbyskolans nya basketplan
Den nya basketplanen är populär bland Gränbyskolans elever
Ladda ned bild
Bild från Gränbyskolans skolgård
Gränbyskolans rektor Johanna Lindqvist och Skolfastigheters fastighetsförvaltare Therése Berglind
Ladda ned bild
Bild på bandklippning Gränbyskolan
Bandklippning för nya skolgården på Gränbyskolan
Ladda ned bild
Bild på Gränbyskolans allaktivitetshus
Gränbyskolans allaktivitetshus ger fler möjligheter till inomhusaktivitet
Ladda ned bild

Dokument

Skolfastigheter förser Uppsala kommun med lokaler och miljöer för pedagogisk verksamhet. Vi skapar inspirerande och trygga lärmiljöer, så att barn och unga får bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas. Alltid med hållbarhet i fokus.

Följ Uppsala Kommun Skolfastigheter

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala Kommun Skolfastigheter

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum