Umeå kommun

Torg på Tomtebo gård får namnet Skördetorget

Dela
Två torg på Tomtebo gård behöver namnsättas. Torget som ligger centralt i området har fått namnet Skördetorget efter temat ”köksträdgård” som det området karaktäriseras av. Det andra torget ligger i den västra delen och föreslogs få namnet Oknyttsplan, efter temat folktro, men där vill byggnadsnämnden få ett nytt förslag.

– Oknytt kändes som ett kul namn men vi var flera som kände att Oknyttsplan inte är helt enkelt att säga. Det känns viktigt att en målpunkt som ett torg ska vara enkelt för alla att både säga och komma ihåg. Därför bad vi vår ortnamnshandläggare att komma tillbaka med ett nytt förslag till namn, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Vid namnsättningen av Tomtebo gård år 2020 undantogs två torg eftersom de inte behövdes för adressättning, vilket är den huvudsakliga orsaken till att gator och torg får namn. Dock har det uppkommit behov av att namnsätta dessa torg då andra namn har börjat att användas i olika sammanhang.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
byggnadsnämnden
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye