Umeå kommun

Nya områdesbestämmelser tas fram för Hissjö

Dela
De senaste åren har det varit ett högt tryck på att få bygga nya bostäder i Hissjö. De områden för bostäder som finns utpekade i områdesbestämmelserna från -93 är till stor del bebyggda. Därför finns ett behov av att se över bestämmelserna och synka dem med kommunens översiktsplan.
Områdesbestämmelserna för Hissjö ska ses över. Markeringen i bilden visar avgränsningen för de nu gällande områdesbestämmelserna.
Områdesbestämmelserna för Hissjö ska ses över. Markeringen i bilden visar avgränsningen för de nu gällande områdesbestämmelserna.

– Det har byggts och byggs så mycket i Hissjö att områdesbestämmelserna behöver ses över, vilket såklart är positivt. Om det blir helt nya bestämmelser för hela området eller om det blir delar som ersätts får visa sig under arbetets gång. Men det är viktigt att vi har områdesbestämmelser som ger förutsättningar för fortsatt utveckling av byn, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Hissjö by utgör en del av de utpekade tillväxtstråken som kommunens översiktsplan pekar ut som Byar i stråk. Inom de utpekade bystråken för tillväxt anses det lämpligt att utveckla den samlade bebyggelsen. Bystråken knyts samman med regional busstrafik och många av de utpekade områdena har redan befintlig infrastruktur vilket ger bra möjligheter för samlad bebyggelse att utvecklas. I scenariot om Umeå kommuns tillväxtmål, som avser att Umeå ska växa till 200 000 invånare till år 2050, föreslås bystråken tillsammans kompletteras med cirka 3 000 nya invånare.

– Med nya områdesbestämmelser skapar vi förutsättningar för en god fortsatt planering av Hissjö. Det handlar både om att möjliggöra för fler bostäder men även om att fortsatt säkra värden som kulturmiljö och jordbruksmark när byn växer, säger Robert Axebro (C), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Den nu gällande områdesbestämmelsen för Hissjö går att hitta i en webbkarta på denna sida: Detaljplaner och områdesbestämmelser, gällande och pågående - Umeå kommun (umea.se)

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
byggnadsnämnden
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Kontakter

Bilder

Områdesbestämmelserna för Hissjö ska ses över. Markeringen i bilden visar avgränsningen för de nu gällande områdesbestämmelserna.
Områdesbestämmelserna för Hissjö ska ses över. Markeringen i bilden visar avgränsningen för de nu gällande områdesbestämmelserna.
Ladda ned bild
Ortofoto över Hissjö
Ortofoto över Hissjö
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye