Umeå kommun

Planarbete för utbyggnad av Coop Tomtebo

Dela
Coop på Tomtebo vill bygga ut sin butik med cirka 1 200 kvadratmeter. De har ansökt om en ny detaljplan då nuvarande detaljplan har en begräsning i hur stor del av marken som får användas till handel med livsmedel.
Coop vill bygga ut sin butik på Tomtebo och då behöver en ny detaljplan tas fram. Blå markering visar preliminär avgränsning för planområdet.
Coop vill bygga ut sin butik på Tomtebo och då behöver en ny detaljplan tas fram. Blå markering visar preliminär avgränsning för planområdet.

I gällande detaljplan ryms stora delar av den önskade utbyggnaden inom den totala byggrätten. Dock regleras hur stor del av byggrätten som får användas för handel med livsmedel. Sökande önskar även exploatera delar av prickmarken inom planområdet.

– Vi ser ingen anledning till att ytan för försäljning av livsmedel ska ha den här begränsningen som finns i nuvarande plan. Butiken ligger bra till, inte minst nära det nya området Tomtebo strand, där många kommer att bo. Det blir positivt att komplettera området med ytterligare yta för handel av livsmedel, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

I det kommande planarbetet kommer det utredas hur Tomtebo Strands utbyggnad kommer att påverka trafiksituationen för butiken. Markföroreningar samt skyddsavstånd till drivmedelstationen som angränsar planområdet är andra exempel på utredningar som behövs.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
byggnadsnämnden
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Kontakter

Bilder

Coop vill bygga ut sin butik på Tomtebo och då behöver en ny detaljplan tas fram. Blå markering visar preliminär avgränsning för planområdet.
Coop vill bygga ut sin butik på Tomtebo och då behöver en ny detaljplan tas fram. Blå markering visar preliminär avgränsning för planområdet.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye