Umeå kommun

Planbesked lämnat för ytterligare en del av Marklunds kurva

Dela
Mellan Västerhiske och Backen, där Backenvägen möter Tvärvägen, planeras för en omvandling och ett större antal bostäder. Planbesked har nu lämnats för den nordvästra delen av området, längs Tvärvägen. Fler planer i området har fått planbesked och det krävs nu ett helhetsgrepp för att sätta principer för hela området.
Planerna vid Marklunds kurva går vidare med planbesked för ännu en del av området. Streckad linje visar preliminärt planområde.
Planerna vid Marklunds kurva går vidare med planbesked för ännu en del av området. Streckad linje visar preliminärt planområde.

– Förra året lämnade vi planbesked för två andra delar av Marklunds kurva och det blir lämpligt att hantera dessa planer samtidigt. Med planerna väver vi samman det här området och skapar förutsättningar för fler bostäder och mer liv i stadsdelen, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Förutom bostäder kommer det även att planeras för förskola i området. På utvalda platser kan det bli aktuellt med lokaler i bottenvåningarna med närhet till kollektivtrafik och befintlig service. Planen ska väva samman intilliggande områden och skapa nya offentliga rum och gröna stråk. Det nya området ska också ha en struktur som gynnar hållbara färdsätt. Planeringen ska utgå från att skapa ett grönt stråk i nordsydlig riktning, från älven mot befintligt elljusspårsområde och ängarna norr om Vännäsvägen.

Centerpartiet yrkade på att det i anslutning till det gröna stråket ska prövas för mindre småhustomter som trädgårdsstad. Där trädgårdarna ska utformas för att bli en del av det gröna stråk som föreslås. Förslaget röstades ner framför allt med motiveringen att det redan finns många villor i området samt att översiktsplanen förespråkar en hög täthet inom 5-kilometersstaden och nära kollektivtrafikens stomlinje. Enbart KD och L ställde sig bakom förslaget. Radhus och kedjehus kommer dock att prövas i planarbetet.

Det finns sedan tidigare tre positiva planbesked i anslutning till det föreslagna planområdet. Två av dessa ligger söder om Backenvägen, Backen 3:29 m.fl. samt Backen 3:50 och del av 3:29. Det tredje ligger öster om planområdet, kvarteret Myrsloken. Det är av stor vikt att pågående planer i området samordnas med varandra.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
byggnadsnämnden
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Kontakter

Bilder

Planerna vid Marklunds kurva går vidare med planbesked för ännu en del av området. Streckad linje visar preliminärt planområde.
Planerna vid Marklunds kurva går vidare med planbesked för ännu en del av området. Streckad linje visar preliminärt planområde.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye