Umeå kommun

Chefers driftiga insatser hjälpte rekryteringen av sommarvikarier till äldreomsorgen

Dela
I mitten av april i år fanns fortfarande många olösta sommarvikariebehov inom äldreomsorgen. Verksamhetschefer och enhetschefer inom vård- och omsorgsboende tog under våren ett nytt grepp för att marknadsföra sommarjobben och deras insatser gav rekordresultat.
Chefer som deltog i marknadsföringen. Från vänster Joel Åström enhetschef Hemgården, Maud Konradsson enhetschef Tegs vård- och omsorgsboende, Tina Fagerström biträdande verksamhetschef och Annelie Sjöberg biträdande verksamhetschef.
Chefer som deltog i marknadsföringen. Från vänster Joel Åström enhetschef Hemgården, Maud Konradsson enhetschef Tegs vård- och omsorgsboende, Tina Fagerström biträdande verksamhetschef och Annelie Sjöberg biträdande verksamhetschef.

– Vi hade för få ansökningar för att möte behoven och det hade uppstått en känsla av otillräcklighet. Att stå och trampa skapade stress och oro, och vi funderade tillsammans på vad vi kunde göra mer än vad vi redan gjorde, säger Tina Fagerström, biträdande verksamhetschef och en av dem som deltog i rekryteringsinsatserna.

Tina Fagerström berättar att det fanns en schematid som redan var avsatt för boendechefer och att de bestämde sig för att använda denna till att arbeta med sommarrekryteringen. Tillsammans med bland annat rekryteringscentrum, prevention och kommunikatör ordnades profilprodukter och tryckt informationsmaterial.

Sedan gav cheferna sig ut till olika platser i Umeå för att möta medborgarna. Dessutom hjälptes många åt med att sprida informationsblad i Umeå kommuns ytterområden. Annelie Sjöberg, biträdande verksamhetschef, deltog också i rekryteringssatsningen och hon berättar om fina dialoger med Umeå kommuns medborgare.

– Vi tror att vi mynnat väg för något framåt, särskilt med yngre under 18 år. Vi mötte flera nyfikna som vi hoppas kommer att söka nästkommande år. Vi fick också en bra möjlighet att beskriva verksamheten och bemöta frågor som fanns. En del som träffade oss kom efter att ha läst om oss i tidningen, då våra insatser fick ganska stor medial uppmärksamhet, berättar Annelie Sjöberg.

Insatserna resulterade i ett ökat inflöde av relevanta ansökningar och bidrog till att lösa flera av verksamheternas sommarbehov. 

– En vanlig vecka får vi in runt 35-40 ansökningar. Veckan innan de här extra insatserna var vi nere på 21 ansökningar för hela veckan. När de var ute och marknadsförde så ökande ansökningarna till 60 för veckan, vilket är den högsta noteringen på inkomna ansökningar för äldreomsorgen under hela sommaren, berättar Rebecca Andersson, tillförordnad biträdande verksamhetschef för Äldreomsorgens rekryteringscentrum.

Kontakter

Bilder

Chefer som deltog i marknadsföringen. Från vänster Joel Åström enhetschef Hemgården, Maud Konradsson enhetschef Tegs vård- och omsorgsboende, Tina Fagerström biträdande verksamhetschef och Annelie Sjöberg biträdande verksamhetschef.
Chefer som deltog i marknadsföringen. Från vänster Joel Åström enhetschef Hemgården, Maud Konradsson enhetschef Tegs vård- och omsorgsboende, Tina Fagerström biträdande verksamhetschef och Annelie Sjöberg biträdande verksamhetschef.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye