Bris: Viktigt att regeringen går vidare med utredningens förslag

Dela

Statlig utredning presenterar förslag som stärker barns rätt att utkräva sina rättigheter, en viktig milstolpe för barns rättigheter i Sverige.

Igår lämnades utredningen om Barns möjligheter att utkräva sina rättigheter till regeringen. Utredningen föreslår att Sverige ska anta det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om ett klagomålsförfarande. Bris har länge efterfrågat detta och ser att tilläggsprotokollet är en viktig del av barnkonventionen som kan bidra till att synliggöra barns egna rättigheter och barns rätt att få att sina rättigheter tillgodosedda.  

– Detta är något som Sverige har fått kritik för från bland annat FN:s barnrättskommitté i den senaste granskningen av Sverige. Det är därför efterfrågat att utredningen äntligen presenteras och nu föreslår att Sverige skriver under det tredje tilläggsprotokollet, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.  

Utredningen föreslår även viktiga lagändringar för att stärka barns möjligheter att tillvarata sina rättigheter, bland annat stärkt rätt för barn under 15 år att komma till tals och överklaga beslut om placeringar enligt LVU.  

Ytterligare en viktig del i utredningen är att den föreslår en pilotverksamhet med oberoende barnombud från civilsamhället för barn. Barn berättar ofta om att inte bli lyssnade på eller tagna på allvar. Att då ha oberoende barnombud som kan agera på barnets uppdrag blir en väldigt viktig funktion för att se till att stärka barn i att få tillgång till sina rättigheter. 

– Utredningen har verkligen lyssnat på barn och föreslår en helhet som på riktigt kan bidra till att stärka barns position som rättighetsbärare och att deras rättigheter måste tas på allvar. Bris kommer nu att följa att följa utredningen och vill se att regeringen skyndsamt går fram med utredningens förslag, säger Magnus Jägerskog.  

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Kriget i Israel och Palestina måste upphöra9.12.2023 15:52:24 CET | Nyheter

Vapenvilan i Gaza och Israel har brutits och våldet har återupptagits. Bris som en av Sveriges största barnrättsorganisationer följer utvecklingen i regionen och hur det påverkar barn. Det som nu sker är extremt. Varje dag nås vi av nya rapporter om barn som dödas, kidnappats och traumatiseras. Det måste upphöra och få ett slut. Bris tar avstånd från alla former av våld som drabbar barn. Sveriges regering måste agera och använda allt sitt inflytande för att uppnå en långsiktig vapenvila.

För dem som redan lever med en utsatthet i hemmet är julen extra svår­ – Bris stödlinje 116 111 stöttar barn dygnet runt under hela jullovet7.12.2023 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Snart bär det av mot jul, skolorna stänger och barnen får sitt jullov. För många barn innebär det en härlig tid där familjen samlas och umgås. För barn som befinner sig i utsatta situationer, med föräldrar som dricker för mycket, har det knapert ekonomiskt eller som själva mår dåligt, kan julen upplevas som en påfrestning. Bris stödlinje 116 111 har öppet dygnet runt under hela lovet där kuratorer finns här för alla barn som behöver någon att prata med.

Bris kommunundersökning 2023 - vilket utrymme ges barnen?20.11.2023 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Sveriges kommuner har sedan år 2020, en skyldighet enligt lag att barnkonventionen ska gälla i den egna verksamheten, så att barns behov och rättigheter ska tillgodoses. Hälften av kommunerna uppger att de saknar en strategi för att implementera barnkonventionen i kommunens alla verksamheter och endast 2 av10 kommuner uppger att de gör en barnkonsekvensanalys av budgeten. Det visar Bris återkommande kommunundersökning Vilket utrymme ges barnen?

Ett viktigt signalvärde: Hovrättens prövning måste tas om – Bris välkomnar beslutet17.11.2023 12:57:00 CET | Pressmeddelande

Högsta domstolen har meddelat beslut om att hovrätten har begått ett grovt rättegångsfel i det uppmärksammade målet om våldtäkt mot barn ( Hovrätten för Västra Sverige, mål B 6074-22). De menar att hovrätten har brustit i sin skyldighet att se till att målet hanteras på ett rättssäkert sätt när de inte har utrett om flera alternativa brott hade kunnat vara aktuella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum