V lägger motion om billigare kollektivtrafik i Skåne

Dela

I likhet med vad som tycks hända med andra omkostnader idag är buss- och tågbiljetterna i Region Skåne fast vid att stadigt bli dyrare. Ett dåligt system, tycker Vänsterpartiet, som nu lägger en motion om att skrota indexeringen av biljettpriserna.

2017 fattades beslutet att knyta priset på biljetterna till inflationstakten. Sedan dess har inflationen stigit en hel del, och priserna med dem. Efter årets höjningar har resandet dessutom minskat.

- Att fler åker kollektivt är bra för alla invånare i Skåne och miljön. Det ska belönas, inte straffas med konstant högre avgifter som med nuvarande system, säger Samuel Hammerå, Vänsterpartiets representant i kollektivtrafiknämnden.

Ytterligare prishöjningar kan heller inte uteslutas, konstaterar kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau (M) i Sydsvenskan, trots att priserna i år redan justerats upp med i genomsnitt 10 %.

Vänsterpartiets motion kompletteras också med en möjlighet för barn och unga att åka gratis hela sommaren.

- Att det är så dyrt att leva nu slår hårt mot barn och unga som inte själva har möjlighet att påverka sina förutsättningar. Sommarens möjligheter ser väldigt olika ut beroende på storleken på familjens plånbok. När matpriser och hyror stiger krymper möjligheten för många barn att få en meningsfull fritid. Det är synd – det borde vara möjligt för alla barn i Skåne att besöka släkt och vänner och ha möjlighet att åka med kompisarna till stranden eller stan, säger Alexandra Thomasson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.

Motionen kommer att tas upp för beslut av regionfullmäktige inom ett år.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden! Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Kollektivtrafiknämnden finansierar forskningsprojekt för att reda ut olöst paradox6.12.2023 15:13:24 CET | Pressmeddelande

Under dagens möte med kollektivtrafiknämnden beslutades att en paradox i kollektivtrafiken ska utredas närmare: hur skapas ett effektivt kollektivtrafiksystem, med hög punktlighet och bra utbud utan att förarna känner sig klämda? Man förelog att avslå Vänsterpartiets motion kring att ta tillbaka kollektivtrafiken i egen regi men medgav samtidigt att de problem som lyfts i motionen inte går att besvara idag.

Ta tag i kunskapsbrist kring papperslösas rätt till vård12.10.2023 13:04:38 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionstyrelsen la Vänsterpartiet fram ett initiativ för att ta tag i kunskapsbristen om vård för personer utan uppehållstillstånd. Det är vanligt förekommande att sjukvårdspersonal och de som möter vårdsökande inte kan de regelverk som finns för att säkerställa människors rätt till sjukvård. Med inrättande av en vårdlots kan personalen få hjälp med information och vårdsökande få hjälp att hitta rätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum