Lunds stift, Svenska kyrkan

Ljuset från vetenskapen i Lunds domkyrka

Dela

2023 firar Lunds domkyrka 900 år. Helgen 15–17 september står tid och mötet mellan naturvetenskap, tro och teologi i fokus för konserter, utställningar och samtal. Hela programmet är öppet för allmänheten. Fredagen den 15 september handlar föreläsningarna och panelsamtalet om hoten mot vetenskapen och hur det är möjligt att vara både  kristen och vetenskaplig.

Kan människan vara både kristen och vetenskaplig på samma gång? Inte sällan ställs tro och vetenskap som motsatser till varandra. Samtidigt har Lunds domkyrka alltid varit ett nav för vetenskapen i Lund. Det var här som universitetet hade sina första föreläsningar och fortfarande sker doktorspromotionerna i domkyrkan. Hur ser relationen mellan religion och vetenskap ut idag? Kompletterar eller utgör de ett hot mot varandra? 

Fredagen den 15 september föreläser Bengt Kristensson Uggla, professor vid Åbo akademi, och Sara Wrige, präst och teknologie doktor i fysik, på temat Ljuset från vetenskapen. Under eftermiddagen blir det panelsamtal med ovanstående samt Mats Lindroos, Head of Accelerator Division vid ESS och Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift. Modererar gör vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom. 

Program:

08.00 Mässa i Lunds domkyrka. Mässan inleds med en kort visning av det medeltida uret. Biskop Johan Tyrberg, domkyrkokaplan Lena Sjöstrand och stiftsadjunkt Jan-Olof Aggedal.

09.00 Introduktion av dagens tema. Domkyrkoforum. 

09.20 Katedralserfarenhetens hemlighet: Tro och vetande bortom anakronismer och stereotyper i ett nytt vetenskapsnarrativ. Föredrag av Bengt Kristensson Uggla, professor vid Åbo akademi.

10.40 Hopp och livsmod från naturvetenskapen. Föredrag av Sara Wrige, präst och teknologie doktor i fysik.

12.00 Middagsbön i domkyrkan.

13.30 Panelsamtal i Domkyrkoforum. Paneldeltagare är Bengt Kristensson Uggla, professor vid Åbo akademi, Sara Wrige, teknologie doktor och präst i Göteborg, Mats Lindroos, Head of Accelerator Division vid ESS och Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift. Moderator är vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom.

15.00 Avslutning och avrundning. Biskop Johan Tyrberg. 

Journalister hälsas välkomna att lyssna till föreläsningar och panelsamtal. För bokning av intervjuer med de medverkande kontakta pressekreterare Camilla Lindskog, 046-15 55 23.

Dagen vänder sig till alla intresserade, såväl till allmänhet som till forskare, lärare och studenter vid Lunds universitet samt kyrkans medarbetare. Ingen anmälan, fri entré. 

Presentation av deltagarna:

Bengt Kristensson Uggla är författare till ett femtontal böcker och mångvetenskaplig professor som gått på tvären genom den akademiska världen. Sedan 2005 är han innehavare av den Amos Andersonska donationsprofessuren i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet, Åbo Akademi. Några av hans publikationer är Gränspassager: Bildning i tolkningens tidSlaget om verkligheten: Filosofi, omvärldsanalys, tolkning; Katedralens hemlighet: Sekularisering och religiös övertygelse samt En strävan efter sanning: Vetenskapens teori och praktik.

Sara Wrige är präst i Göteborg och teknologie doktor i fysik. Wrige är ledamot i Svenska kyrkans teologiska kommitté och anlitas regelbundet för föredrag om ämnen som rör naturvetenskap och teologi. Mellan åren 2007–2018 projektledde hon Svenska kyrkans engagemang i vetenskapsfestivalen.

Mats Lindroos disputerade i kärnfysik på Chalmers Tekniska högskola 1993 och arbetade sedan på CERN i Genève. På CERN arbetade Lindroos inledningsvis på kärnfysikanläggningen ISOLDE som forskare och sedan 1995 med utveckling av CERN:s acceleratorer. 2009 flyttade han till Lund för att leda design och konstruktion av acceleratorn för det nya europeiska laboratoriet, European Spallation Source ERIC (ESS). Lindroos är också adjungerad professor på Fysiska institutionen vid Lunds universitet. 

Johan Tyrberg är sedan 2014 biskop för Lunds stift. Som präst har han bland annat verkat som kyrkoherde både i Sverige och i utlandsförsamlingen i Frankfurt am Main och som kontraktsprost. Intresset för att tolka vetenskapliga fenomen med teologiska ögon har biskopen visat bland annat genom panelsamtal, föredrag och debattartiklar om AI samt temana AI och genteknik för prästdagar i Lunds stift. 

Lisa Kirsebom är frilansande vetenskapsjournalist och moderator. Hon skriver bland annat för Sydsvenskan, Wallenbergstiftelserna och Lif, och är författare till boken Ur döden liv. Kirsebom leder regelbundet möten och samtal och bland hennes uppdragsgivare genom åren finns Lunds universitet, Regeringskansliet, ESS, Göteborgs vetenskapsfestival, Läkarförbundet och BRÅ.

För mer information:
Jan-Olof Aggedal, stiftsadjunkt, 046-15 55 46

Läs mer om Lunds domkyrkas jubileumsår på Lunds domkyrkas webbplats: Lunds domkyrka fyller 900 år - Lunds domkyrka (svenskakyrkan.se)

Läs mer om det astronomiska uret på Lunds domkyrkas webbplats: 
Det astronomiska uret - Lunds domkyrka (svenskakyrkan.se)

Kontakter

Bilder

Bengt Kristensson Uggla. Foto: Satu Karmavalo.
Bengt Kristensson Uggla. Foto: Satu Karmavalo.
Ladda ned bild
Lisa Kirsebom. Foto: Åsa Wallin.
Lisa Kirsebom. Foto: Åsa Wallin.
Ladda ned bild
Mats Lindroos. Foto: privat.
Mats Lindroos. Foto: privat.
Ladda ned bild
Sara Wrige. Foto: David Ottvall.
Sara Wrige. Foto: David Ottvall.
Ladda ned bild
Johan Tyrberg. Foto: Camilla Lindskog.
Johan Tyrberg. Foto: Camilla Lindskog.
Ladda ned bild

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 148 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum