Röda korset

3 400 anhöriga saknas av personer i Sverige

Dela

Krig, konflikter och katastrofer fortsätter att orsaka svåra och långvariga humanitära konsekvenser, bland annat att familjer splittras och förlorar kontakten med varandra. Just nu saknar minst 1000 personer i Sverige information om vad som hänt nästan 3 400 anhöriga i utlandet. Många familjer lever med den känslomässiga pressen det innebär att inte veta vad som hänt. Samtidigt ställs anhöriga ofta inför flera olika juridiska, ekonomiska och sociala utmaningar som de måste hantera för att kunna gå vidare i livet.

Martin Ärnlöv är generalsekreterare för Svenska Röda Korset.
Martin Ärnlöv är generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

Den 30 augusti uppmärksammar Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen International Day of the Disappeared. Detta för att hedra de människor som saknas efter krig och konflikt eller som har försvunnit längs flyktvägarna, samt deras anhöriga. Det finns både juridiska och ekonomiska problem som den som saknar en anhörig tvingas hantera rent praktiskt, men för många är de psykosociala utmaningarna svårast att brottas med.  

För varje saknad person finns familjemedlemmar som lever i ovisshet utan att veta om deras anhöriga är döda eller vid liv. Den Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen finns på plats i 192 länder vilket gör det möjligt att på olika sätt efterforska familjemedlemmar på de flesta ställen i världen. De senaste åren har de flesta efterforskningsärenden som Svenska Röda Korset hanterat gällt flyktingar, asylsökande och andra migranter från Afghanistan, Somalia och Syrien. 

– De flesta ärenden handlar om människor som har tappat kontakten med sina nära under flykten till eller i Europa, vid gränser eller när man korsar Medelhavet. Många mister livet under denna livsfarliga resa och förblir oidentifierade, och anhöriga får därför sällan någon information om vad som hänt, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset. 

På global nivå arbetar därför Röda Korset med att utveckla samarbetet och samordningen mellan nationella myndigheter och efterforskningsverksamheten för att underlätta överföring av information om, in enlighet med gällande dataskyddslagstiftningar, och identifieringen av omkomna migranter längs flyktvägarna.  

Varje öppnat ärende kan pågå under lång tid innan svar om saknade anhöriga kan lämnas. Svenska Röda Korset arbetar fortfarande med ärenden kopplade till konflikten på Balkan och andra världskriget. Digitaliseringen har gjort det lättare för människor att hålla kontakten och efterforska anhöriga på egen hand. Däremot kan den nya teknologin inte ersätta det som vårt globala nätverk kan erbjuda i form av personligt bemötande samt individuellt anpassade sökmöjligheter över tid. Därför vänder sig fortfarande många till Röda Korset för att få hjälp med komplexa ärenden. 

– Att inte veta vad som hänt en anhörig påverkar den psykiska hälsan och kan göra det svårare att komma in i ett nytt land, planera för framtiden och fokusera på att lära sig språket, gå i skolan och söka jobb, fortsätter Martin Ärnlöv. 

Röda Korset understryker vikten av att svenska myndigheter, i enlighet med den internationella humanitära rätten, ser till att anhöriga till personer som saknas får rätt stöd, och underlättar för dem att utöva sin rätt att få veta vad som har hänt, samt ser över de regelverk som får konsekvenser – juridiskt, ekonomiskt och socialt – för de drabbade anhöriga.  

Siffror i korthet:

  • Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen har över 195 000 personer registrerade som saknade, varav mer än 55 000 registrerades under 2022. Det är förmodligen toppen av ett isberg.  

  • Under 2022 kunde Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen ge besked till anhöriga gällande nästan 13 000 saknade familjemedlemmar. Det innebär att ovissheten kring en saknad anhörigs öde klargörs varje timme. 

  • I augusti 2023 finns det ca 1 000 personer som vänt sig till Svenska Röda Korset för att efterforska anhöriga i andra länder.  

  • Eftersom en person ofta saknar mer än en anhörig letar Svenska Röda Korset i dagsläget efter 3 400 saknade personer.  

  • Sedan januari 2022 har Svenska Röda Korset kunnat ge besked till anhöriga gällande 510 saknade familjemedlemmar. 

  • 28 procent av alla pågående ärenden har initierats på uppdrag av ensamkommande barn som på grund av trauman från väpnade konflikter, svåra flyktsituationer och separation från sina anhöriga, befinner sig i en mycket utsatt situation.   

Saknar du en anhörig? Här kan du få hjälp:  

Kontakter

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Fortsatt starkt folkligt stöd för familjeåterförening20.11.2023 07:50:00 CET | Pressmeddelande

Den 8 november har riksdagen gått vidare med ett av de lagförslag som aviserades i Tidöavtalet 2022. Lagändringen som börjar gälla den 1 december innebär bland annat att det blir ännu svårare för familjer att återförenas och leva tillsammans i Sverige och begränsningar möjligheten till uppehållstillstånd av humanitära skäl. Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Röda Korset genomfört en opinionsundersökning som visar att lagändringarna strider mot folkviljan och att en majoritet av den svenska befolkningen stöder en mer human migrationslagstiftning.

Svenska Röda Korset i nytt forskningsprojekt kring avfallshantering i humanitära insatser6.11.2023 11:05:00 CET | Pressmeddelande

Svenska Röda Korset har inlett ett forskningsprojekt med målet att undersöka och utveckla avfallshanteringen i humanitära insatser. I ett första steg fokuserar studien på att utforska möjligheterna att använda förgasning som teknisk lösning för att hantera det avfall som oundvikligen uppstår under kriser. Projektet finansieras av Europeiska Unionen (DG ECHO).

Internationella rödakorsrörelsen kraftsamlar mot psykisk ohälsa10.10.2023 07:50:00 CEST | Pressmeddelande

Den 10 oktober är Världsdagen för psykisk hälsa, World Mental Health Day. Nästan en miljard människor över hela världen lever med psykisk ohälsa, och denna siffra ökar dramatiskt på grund av pågående konflikter, naturkatastrofer och andra kriser. Som ett led i att svara upp mot de enorma behoven anordnar Svenska Röda Korset en stor internationell konferens – men fler insatser och investeringar behövs.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum