Trafikverket

Ny prognos för sluttid och kostnad – Projekt Västlänken

Dela

Västlänken är ett av norra Europas största och mest komplicerade infrastrukturprojekt. Västlänken ska bidra till utökad och nödvändig kapacitet i hela järnvägssystemet. Det är en viktig förutsättning för tågtrafikens utveckling till nytta för medborgare, näringsliv och regional utveckling i Västsverige. 

Trafikverket

Sedan hävningen av kontraktet med entreprenören i Västlänkens delprojekt Haga, har Trafikverket arbetat intensivt med en reviderad tid- och kostnadsanalys för hela projektet vilken nu är klar. Trafikverket presenterar därför idag en uppdaterad och samlad prognos för hela projektets färdigställande och kostnadsbild.

I den uppdaterade bedömningen framkommer att det är rimligt att planera för att hela Västlänken kan tas i drift under åren 2029-2032 med mest trolig sluttid 2030.

Delar av projektet kommer att kunna färdigställas tidigare vilket möjliggör att tillföra kapacitet till systemet genom att en tillfällig säckstation skapas för Göteborgs Centralstation, vilken kan tas i bruk som planerat 2026.

  • Vi har arbetat intensivt och fokuserat på analys och bedömningar för att kunna landa i en uppdaterad prognos. De risker som fallit ut och att nya kunskaper har tillkommit i takt med framdriften gör att Trafikverket idag bedömer att vi behöver planera för en senarelagd sluttid, konstaterar Bo Larsson, projektchef för Västlänken.

Projektets ursprungsbudget bedömdes i 2009 års prisnivå till 20 miljarder kronor. Trafikverkets nya bedömning är ett spann från 24,1 till 27,1 miljarder, med en trolig kostnad på 25,7 miljarder. Omräknat till dagens prisnivå är ursprungsbudgeten 28,4 miljarder, det nya spannet är mellan 34,3 till 38,5 miljarder, med en trolig totalkostnad på 36,5 miljarder. Totalt sett innebär detta en ökning av kostnaden mellan cirka 20 till 35 procent.

Trafikverket konstaterar att prognosen innebär ett antal kvalificerade antaganden kring osäkerheter och förutsättningar. Till exempel omvärldsfaktorer i form av ökade kostnader för material och arbete. Ytterligare osäkerheter är ännu ej upphandlade kontrakt och omstart av etapp Haga som ligger på kritisk linje. Vidare har vi fortfarande oenighet med entreprenören i delprojekt Korsvägen om färdigställandedatum.

  • Vi har god framdrift i de flesta delar av projektet men som analysen visar har vi fortsatt utmaningar och osäkerheter, fortsätter Bo Larsson.

Västlänken finansieras genom Västsvenska paketet vilket är en finansieringslösning för infrastruktur som ska bidra till att Västsverige kan växa och utvecklas. Arbetet fortsätter som planerat med den finansiering som finns genom Västsvenska Paketet. Trafikverket har idag aviserat uppdaterad bedömning och de nya förutsättningarna för ingående parter. Diskussion om tänkbara alternativ för fortsatt finansiering hålls tillsammans med parterna inom Västsvenska paketet under hösten.

Kontakter

Nedanstående personer från Trafikverket är tillgängliga för intervju. Förfrågan och bokning görs genom Pär Aronsson, mediekommunikatör Trafikverket, 010-123 03 41, par.aronsson@trafikverket.se

Bo Larsson, projektchef Västlänken
Jörgen Einarsson, regiondirektör för Trafikverket region Väst
Patrick Guné, direktör verksamhetsområde Stora projekt

Bilder

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum