Handelsrådet

Handeln i fokus för nya forskningsprojekt

Dela

Åtta nya forskningsprojekt har beviljats anslag från Handelsrådet.

Därmed avsätter Handelsrådet i år dryga 15 miljoner till handelsrelaterad forskning.   

– Extra roligt är det att vi har en så stor nationell spridning av projekten, där forskningen kommer bedrivas på många lärosäten runt om i landet, säger Andreas Hedlund, Handelsrådets forskningsexpert och fortsätter:

– Forskarna som beviljas medel i årets projekt kommer att studera handeln från många olika perspektiv, vilket är intressant.   

I ljuset av tuffare ekonomi för hushållen, med stigande priser på mat, bränsle och räntor är Lundaforskaren Jonas Nordströms projekt extra aktuellt. Med hjälp av en mängd inköpsdata från de stora dagligvarukedjorna kommer hans forskarteam undersöka om och hur svenskarna ändrat sin matkonsumtion.

– Vi ska ta reda på hur försäljningen av breda varugrupper samt ekovaror, svenskproducerat och kedjornas egna märkesvaror förändrats. Har konsumenterna exempelvis ersatt den svenska biffen med korv eller en billigare importerad biff eller har man minskat konsumtionen av sötsaker? säger Jonas Nordström och tillägger att studien också kommer att beröra folkhälsoaspekter.

Uni Sallnäs, Linköpings universitet, är en annan av de forskare som fått pengar från Handelsrådet. Hon och hennes forskarteam ska undersöka vad förväntningarna på allt snabbare e-handelsleveranser gör med hållbarheten.

– Miljölogistikens vedertagna sanning är att längre ledtider ger möjlighet till bättre planering och därmed mer hållbara transporter, säger Uni Sallnäs och fortsätter:

– Samtidigt är allt snabbare leveranser ett sätt för e-handlarna att vinna kunder. Och distributörerna, som sköter leveranserna till slutkonsument, konkurrerar i sin tur om att få utföra snabba leveranser åt e-handlarna. Här blir tidsaspekten intressant och den är inte så väl beforskad.

Dessa forskningsprojekt har fått medel från Handelsrådet 2023:

“How privacy shapes retailers and the retail market”
Johan Hagberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet


• Arbetsmiljö i en digital värld – förbättrade synergieffekter genom humankapital och AI
Stefan Cronholm, Högskolan i Borås


• ”Förändrad konsumtion i kristider – effekter av stigande priser på livsmedel, energi och boende
Jonas Nordström, Lunds universitet


• Från ord till handling – handelns roll i utvecklingen av hållbara och hälsosamma matvanor
Jens Hultman, Högskolan i Kristianstad


• En ex-ante ex-post effektutvärdering av det särskilda driftstödet för kommersiell service
Oana Mihaescu, Handelns forskningsinstitut


• Den snabba e-handeln – en motsats till den hållbara e-handeln?
Uni Sallnäs, Linköpings universitet


• AGAIN: Återbruk i handeln
Jenny Karlsson, Karlstad universitet


• ”Transformerade logistiknätverk för cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion inom svensk handel

Joakim Kembro, Lunds universitet

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Andreas Hedlund, FoU-ansvarig Handelsrådet
Andreas Hedlund, FoU-ansvarig Handelsrådet
Ladda ned bild
Jonas Nordström, Lunds universitet
Jonas Nordström, Lunds universitet
Ladda ned bild
Uni Sallnäs, Linköpings universitet
Uni Sallnäs, Linköpings universitet
Ladda ned bild

Länkar

Om oss

Handelsrådet förenar parterna inom handeln för att öka kunskapen om handelns betydelse i samhället, stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare.

Handelsrådets verksamhet fokuserar på fem verksamhetsområden:
• Arbetsmiljö och säkerhet
• Forskning och utveckling
• Internationellt
• Omställning
• Yrke och kompetens

Handelsrådet är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationerna Fremia och Svensk Handel och arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen.

Följ Handelsrådet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Handelsrådet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye