Umeå kommun

Kulturella utvecklingsstödet Umeå och Vasa är klart

Dela

Ideella kulturföreningar kunde söka ett tillfälligt utvecklingsstöd 2023 för samverkan mellan Umeå och Vasa. Totalt är det tio aktörer som beviljats stöd.

Med det tillfälliga utvecklingsstödet ville Umeå kommun ge möjlighet till ideella föreningar att stärka samverkan mellan föreningar i Umeå och Vasa, besöka liknande förening i Vasa och bjuda över liknande förening eller kulturaktör i Vasa till Umeå skapa ett kulturellt utbyte över Kvarken.

Ideella kulturföreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister kunde söka upp till 15 000 kronor för att genomföra samverkansprojekt med föreningar och kulturaktörer i Vasa under hösten 2023. De som får bidragen beslutades av Föreningsbyrån.

Fördelningen är klar

Björkstakören i Umeå har etablerat ett samarbete med Gerbykören i Vasa. Två gemensamma konserter hölls under den internationella körfestivalen i Vasa, 18–20 maj. De båda körerna är tämligen lika när det gäller repertoar och verksamhet och bedömer att det finns goda möjligheter till musikaliska och kulturella utbyten över Kvarken.

Folkrörelsearkivet i Västerbotten vill anordna ett idé- och strategimöte med arkiv- och museiorganisationer i Vasa, däribland Svenska Litteratursällskapet i Finland. Det för att diskutera möjligheter att samverka mer över landsgränserna samt för att samtala om pågående strävanden att åstadkomma ett arkiv- och minnescentrum. Båda parterna har samlingar i arkiven som kompletterar varandra, bland annat kring hantering och handel med tjära genom tiderna, respektive kring hanteringen av flyktingar hösten 1944.

Galleri Verkligheten tänker sig att ta en ”Kaffe i grannens trädgård”. Föreningen besöker de två konstnärsdrivna initiativ som finns i Vasa: Platform och Black Box Genesis. Under besöket kommer de ordna en endags-workshop ihop med dessa två konstnärsdrivna initiativ. 

Våren 2019 gjorde Generationskören en resa till Vasa Körfestival och påbörjade kontakter och eventuellt fortsatt utbyte, fick göra ett uppehåll under pandemin. De har nu ambitionen att åter göra ett besök i Vasa. Syftet med Generationskörens deltagande i Vasa Körfestival är att utveckla sin körverksamhet genom att delta i workshops samt lyssna och lära av andra körer. 

Konstens Natt i Vasa inföll 10 augusti, då KF Kretsen skickade delegater samt utövare till Vasa. KF Kretsen kommer därefter vara värdar för att motta besök i oktober i samband med sin festival Uma Obscura. De arrangerade programpunkter under Konstens Natt i samarbete med sin vänförening MIRA med flera.

Konstfrämjandet Västerbotten reser till Vasa för att träffa konstkonsulent och andra konstaktörer i staden. Detta för att få kännedom om Vasas konstutbud, utbyta erfarenheter med liknande aktörer och se på möjligheter för kommande samarbeten över Kvarken.

Nordic regional (net)working är ett samarbete mellan Danscentrum Norr, Dans i Västerbotten och det Regionala danscentret i Österbotten. De vill nu stärka och utveckla nätverket. Sista veckan i augusti arrangerade Danscentrum Norr sitt årliga danslabb; Dance Lab North, denna gång i Umeå. Veckan innehöll workshops och koreografisk verkstad för dansverksamma i och från dom norra regionerna. Veckan erbjöd möjlighet för deltagarna att fördjupa sig och experimentera med konstnärliga idéer på ett lekfullt sätt, för att lära, utforska och nätverka med andra utövare.

Svensk Form Västerbotten ska skapa kontakter för att formera en arrangörsgrupp där utbyten i form av idéer och fram för allt i form av personer från olika kreativa områden. För att kunna tillskapa denna grupp behöver man kontakta personer brett inom kulturområdet. Till exempel design, arkitektur, hantverk, utställningsproducenter, konstnärer med flera. Medarrangörer är Österbottens hantverksförening och Loftet.

Umeå Konstförening inledde ett samarbete med Vasa konstklubb förra hösten i september då de anordnade en resa till Vasa. I Vasa planerade de redan då att försöka fortsätta sitt påbörjade samarbete med Vasa konstklubb genom att bjuda över dem att delta i en utställning. I ett samarbete med Bokcaféet på Pilgatan med en inbjudan till en sommarsalong, så tillsammans med Pilgatan att ge en del av sommartiden till en utställning för Vasa konstklubbs konstnärer.

Umeå musiksällskap och Wasa Sinfonietta från Vasa kommer att göra två gemensamma konserter med svenska och finska verk i höst. 14 oktober möts de i Vasa för genrep. På kvällen ges en konsert. En vecka senare, 21 oktober, möts orkestrarna i Umeå för ännu en konsert. Konserten kommer att äga rum i Norrlandsoperans konsertsal.

Mer information
Daniel Vikström
konsulent
090-16 16 22
070-286 15 58
daniel.vikstrom.2@umea.se

Nyckelord

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye