RödGrön Ledning i Västra Götaland

En bred politisk överenskommelse för sjukvården i Skaraborg

Dela

I dag, torsdag, fattades beslut av strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden som berör sjukvården i Skaraborg. Det är en bred politisk majoritet där sju politiska partier är överens om att ställa sig bakom föreslagna beslut.

Förslaget från styrelsen för Skaraborgs sjukhus om utbudsförändringar som helhet, med undantag av förändringen av Skaraborgs sjukhus i Mariestad, är i linje med måldokument och strategiska planer. Utbudspunkterna i Mariestad avseende BUP och VUP bör vara kvar på grund av beslut som tagits tidigare som inneburit stora förändringar i utbudsstrukturen. Det förväntas dessutom ske stora demografiska förändringar i kommunen. Förändringarna innebär en utökning av elektiv vård till sjukhusen i Lidköping och Falköping, vilket skapar en mer robust och trygg vård för invånarna i Skaraborg.

Vi är nu sju partier som i bred politisk majoritet står bakom det här beslutet och tar ansvar i svåra tider, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna och RödGrön Ledning.

Den ny- och utbyggda akutmottagningen i Skövde medför förbättrade fysiska förutsättningar för en förbättring av verksamheten utifrån framför allt ett patientperspektiv. Det framgår också att om- och tillbyggnaden syftar till att möta ökade patientflöden och att den ska ha stor flexibilitet att möta framtida strukturförändringar på flera olika plan. Vidare behöver Västra Götalandsregionen fortsatt arbeta med att minska överbeläggningarna genom att öka antal tillgängliga vårdplatser i Skaraborg.

Förändringen avseende akutmottagningen i Lidköping förutsätter att hälso- och sjukvårdsdirektören / operativa hälso- och sjukvårdsnämnden tillsammans med berörda utförare, säkerställer invånarnas tillgång till vård i Skaraborg genom att utveckla och stärka primärvården. Det är av stor vikt att Västra Götalandsregionen fortsätter arbetet med omställningen av hälso- och sjukvården, där ökad fokus på primärvården är en viktig del. Det här arbetet behöver ske kopplat till revidering av krav- och kvalitetsboken. Detta fodrar också att den akuta vårdkedjan fungerar för alla invånare i Skaraborg vilket behöver redovisas tydligt.

Kompensatoriska åtgärder behöver vidtas för att de delar som inte finns på plats idag gör det när ovanstående förändringar genomförs, framför allt behövs att en närakut på primärvårdsnivå med ökat öppethållande kvällar och helger etableras i Lidköping. Detta för att kunna ta hand om patienter som har akuta behov men som inte behöver akutsjukhusets alla resurser för omhändertagande.

Västra Götalandsregionen behöver se över hur vi kan samverka med olika aktörer för att utveckla sjukhuset i Lidköping. Vi ser fram emot en fördjupad analys gällande ny samverkansmodell tillsammans med kommunen i Lidköping. Samtidigt får utvecklingen av sjukhuset inte stanna av under tiden som en utredning av en ny samverkansmodell sker.

Undertecknat

Helén Eliasson (S)

Carina Örgård (V)

Madeleine Jonsson (Mp)

Lars Holmin (M)

Stefan Svensson (Kd)

Cecilia Andersson (C)

Pär Lundqvist (L)

Nyckelord

Kontakter

Följ RödGrön Ledning i Västra Götaland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RödGrön Ledning i Västra Götaland

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum