Försäkringskassan

Vabbandet skiljer sig mycket mellan olika yrken

Dela

Andelen som vabbar är högst för hantverksyrken inom bygg och tillverkning och lägst bland chefer. Inom samtliga yrkesgrupper vabbar kvinnor oftare och tar ut fler dagar än män – skillnaden varierar mellan olika yrkesgrupper, visar en ny analys från Försäkringskassan.

Enligt Försäkringskassans nya analys är andelen som vabbar högst för hantverksyrken inom bygg- och tillverkning. Inom dessa yrkesgrupper vabbar 67 procent av kvinnorna och 60 procent av männen. Majoriteten av både kvinnliga och manliga chefer vabbar inte alls. Av de kvinnliga cheferna var det bara 37 procent som vabbade år 2020. Det är en lägre andel än för männen i de flesta andra yrkesgrupper.

- Troligen är det flera bakomliggande faktorer, såsom flexibel arbetstid och möjlighet till hemarbete, som spelar roll för hur mycket det vabbas i olika yrken. En annan anledning till att chefer vabbar mindre är att de i genomsnitt har äldre barn än föräldrar i övriga yrkesgrupper, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan.  

Det är inom delvis samma yrken som kvinnor och män vabbar många dagar
På en mer detaljerad nivå framgår att det delvis är inom samma yrken som flest och färst vabdagar togs ut bland vabbande kvinnor respektive män. Tidningsdistributörer, kundtjänstpersonal, barnskötare, lagerpersonal och restaurangpersonal är med bland de 10 yrken där det vabbades som mest både bland kvinnor och män år 2020.

På listorna över yrken där det vabbas minst dominerar cheferna. Bland både kvinnor och män tog även gymnasielärare, läkare och poliser ut få vabdagar år 2020. 

Vabbandet ökade under pandemin och är på en fortsatt hög nivå
Pandemin hade stor påverkan på vabbandet. Antalet dagar med vab ökade kraftigt från 7 dagar i genomsnitt år 2019 till 9 dagar år 2020, och även åren 2021 och 2022 vabbade föräldrar klart fler dagar jämfört med åren före pandemin. Den här utvecklingen syns bland både kvinnor och män, och i samtliga yrkesgrupper. I stort har inte pandemin påverkat vabmönstret mer inom någon specifik yrkesgrupp.

- Att föräldrar vabbade fler dagar under pandemin är ingen överraskning men att nivån är fortsatt hög även efter pandemin är intressant, säger Patrik Zetterberg.

Om analysen
Analysen beskriver hur vabbandet ser ut inom olika yrkesgrupper och hur det skiljer sig mellan män och kvinnor. Den visar också hur uttaget förändrades under pandemin och om utvecklingen har sett olika ut inom olika yrkesgrupper.

För att beskriva vabbandet har man tittat på hur stor andel inom respektive yrkesgrupp som tar ut minst en vabdag under året, och på hur många dagar de som vabbar tar ut i genomsnitt. Analysen är en del i rapportserien Korta analyser från Försäkringskassan där aktuell statistik och analys presenteras i ett kort format.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om Försäkringskassan

Försäkringskassan utreder och beslutar om rätt till ersättning från socialförsäkringen - exempelvis barnbidrag, föräldrapenning och sjukpenning. Det är riksdag och regering som beslutar vilka lagar och regler som ska gälla.
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter med medarbetare på 60 orter. Våra utbetalningar står årligen för ungefär en femtedel av statens budget.

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Rekordmånga sjukskrivningar på grund av stress17.10.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress. Psykisk ohälsa står idag för över hälften av alla längre sjukfall och det är stressrelaterade sjukfall som är vanligast. Innan millennieskiftet var sjukskrivning på grund av sjukdomar i rörelseorganen, till exempel ont i rygg eller nacke, vanligast vid längre sjukfall. I det nya arbetslivet har kvinnor betydligt högre sjukfrånvaro än män och vissa branscher är mer drabbade än andra. Samtidigt är forskningen tydlig med att arbetsmiljö är den viktigaste faktorn bakom utvecklingen. Idag släpper Försäkringskassan rapporten Från ryggont till utmattning, det första numret i den årligt återkommande serien Försäkringskassans lägesrapport – psykisk ohälsa i dagens arbetsliv.

Sjukfrånvaro i Europa – så sticker Sverige ut30.8.2023 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Jämfört med andra europeiska länder har Sverige både hög sysselsättningsgrad, relativt sett starka trygghetssystem och därtill en historiskt sett låg och stabil sjukfrånvaro. Dessa tre politiskt fastslagna mål kan delvis vara i konflikt med varandra men i Sverige tyder utfallet på att de går att kombinera – det visar en ny analys från Försäkringskassan som jämfört sjukfrånvaron och sjukförsäkringssystemen i ett antal europeiska länder.

Pandemins inverkan på socialförsäkringen klingar av men vissa mönster består27.6.2023 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pandemins effekter på socialförsäkringen avtog 2022. Det märks bland annat genom att antalet mottagare av sjukpenning i stort återgick till 2019 års nivåer. Däremot är det fortfarande färre som går till tandläkaren än före pandemin och rekordmånga föräldrar är hemma med sjuka barn. Det visar årets upplaga av rapporten Socialförsäkringen i siffror som presenteras i dag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum