Akademiska sjukhuset

Nytt centrum för läkemedel inom avancerad terapi etableras på Akademiska

Dela

Akademiska sjukhuset/Region Uppsala och Uppsala universitet har en gedigen erfarenhet och stor kompetens inom läkemedel för avancerad terapi (ATMP), dvs cell- och genterapi samt vävnadtekniska produkter. Nu samlar aktörerna verksamheten formellt inom ett centrum på Akademiska som ska bidra med stödstrukturer för de forskare som vill utveckla och/eller behandla patienter med ATMP. Målet är att fler patienter ska gagnas av utvecklingen och få del av nya behandlingar, samt underlätta samarbete. ATMP-centrum Uppsala invigs fredagen den 8 september.

Fredagen den 8 september invigs ett centrum för läkemedel inom avancerad terapi på Akademiska sjukhuset. Bakom centrumet står Akademiska/Region Uppsala och Uppsala universitet. Målet är att fler patienter ska gagnas av utvecklingen och få del av nya behandlingar med cell- och genterapi samt vävnadstekniska produkter.
Fredagen den 8 september invigs ett centrum för läkemedel inom avancerad terapi på Akademiska sjukhuset. Bakom centrumet står Akademiska/Region Uppsala och Uppsala universitet. Målet är att fler patienter ska gagnas av utvecklingen och få del av nya behandlingar med cell- och genterapi samt vävnadstekniska produkter.

ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) är en regulatorisk definition av en specifik typ av läkemedel baserade på celler, vävnader eller gener. ATMP delas in i somatiska cellterapier, genterapier och vävnadstekniska produkter, samt kombinationsläkemedel där avancerade terapiläkemedel används tillsammans med medicintekniska produkter. Allt fler patientgrupper kommer i fråga för behandling med läkemedel för avancerad terapi, däribland patienter med cancer och blodsjukdomar, diabetes, hjärt-kärlsjukdom eller svåra brännskador.

Uppsala har en lång tradition inom ATMP-forskning och behandling. Gunilla Enblad, professor och överläkare inom onkologi, berättar att Uppsala var tidigt ute: 2014 behandlades den första patienten i Europa med CAR T-celler här, då Akademiska sjukhuset i samarbete med Uppsala universitet och Baylor College of Medicine startade sin första CAR T-studie (CAR är en förkortning för chimeric antigen receptor). Sedan dess har sjukhuset fortsatt behandla patienter med CAR T-celler både inom kliniska studier och med redan godkända behandlingar.

– Främsta nyttan med ATMP-centrum är att patienterna ska få ökad tillgång behandling med avancerade läkemedel. Frågan har diskuterats länge, men nu är tidpunkten rätt. Fältet rör sig snabbt och det sker otroligt mycket både nationellt och internationellt. Hela landet kraftsamlar och det sker flera stora satsningar, både lokalt och nationellt. Vi förväntar oss att se en exponentiell ökning av godkända terapier de närmsta åren. Redan idag har vi på Akademiska sjukhuset ATMP-produktion inom brännskadevården där vi har ett uppdrag inom Nationell högspecialiserad vård. För att utveckla detta krävs de stödfunktioner som nu etableras, säger Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset.

– Centrumet samlar all den expertis och erfarenhet som finns inom ATMP-området på Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Det ger oss en kraftfull plattform som förenklar vidare utveckling och införande av nya behandlingar. ATMP-centrum Uppsala blir dessutom en tydlig kontaktväg in för patienter, forskare, industri och samarbetspartners inom fältet, tillägger hon.

Eva Tiensuu Janson, professor och ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet, framhåller att centrumet kommer att bidra till att stödja befintlig och framtida forskning inom området, samt tillgängliggöra redan godkända behandlingar:

– Genom etableringen knyter vi samarbetet mellan universitetet och sjukhuset tätare. Vi vill sänka tröskeln för att driva ett ATMP-projekt hela vägen från laboratoriet till klinik, så att nya läkemedel snabbare kan komma patienterna till gagn.
 
Hon tillägger att läkemedel för avancerad terapi styrs av ett eget regelverk vilket kan vara utmanande för den som inte är insatt. Ofta ställs även höga krav på samordning av verksamheter för den omfattande logistik som erfordras. Likaså vad gäller spårbarhet vid tillvaratagande av celler och vävnad och efterföljande ATMP-produktion.

FAKTA: Läkemedel för avancerad terapi (ATMP)
Indelas i somatiska cellterapier, genterapier och vävnadstekniska produkter, samt kombinationsläkemedel som innehåller avancerade terapiläkemedel.

  • Somatiska cellterapier definieras av att de innehåller celler som bearbetats väsentligt så att dess egenskaper, funktion eller struktur har ändrats och att cellerna ges med syftet att behandla, förebygga eller diagnosticera en sjukdom genom sin effekt.
  • Genterapier definieras av att de innehåller arvsmassa (DNA, RNA eller annan nukleinsyrasekvens) vars syfte är att reglera, reparera, ersätta, addera eller ta bort en gensekvens, och att denna effekt beror på arvsmassan eller dess produkt.
  • Vävnadstekniska produkter definieras av att de innehåller bearbetad vävnad eller celler för nybildning, reparation eller ersättning av human vävnad.
  • Kombinationsläkemedel som innehåller läkemedel för avancerad terapi kombinerat med medicintekniska produkter (t.ex. matrix eller stödkonstruktioner)
  • I likhet med andra läkemedel, ska säkerhet och effekt visas genom kliniska prövningar.
  • Det så kallade sjukhusundantaget är speciellt för läkemedel för avancerad terapi. Det möjliggör användning av ATMP, som ännu inte är marknadsgodkända, på enskilda patienter under en läkares ansvar.
  • Läkemedel för avancerad terapi ska alltid tillverkas under så kallad god tillverkningssed (eng. Good Manufacturing Practice – GMP), oavsett om de används inom klinisk läkemedelsprövning eller under sjukhusundantag. Tillverkningstillstånd ska alltid sökas hos Läkemedelsverket.


Läs mer om ATMP-centrum Uppsala

För mer information/intervju om det nya ATMP-centrumet, kontakta:
Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset;
018-611 13 42
sjukhusdirektor@akademiska.se

Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci, Uppsala universitet;
Eva.Tiensuu_Janson@medsci.uu.se 070-1679318

För information/intervju om tillgängliga behandlingar inom ATMP (läkemedel för avancerad terapi), kontakta:
Gunilla Enblad, överläkare och professor i onkologi, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet;
gunilla.enblad@igp.uu.se 070-830 35 24

Nyckelord

Bilder

Gunilla Enblad, överläkare och professor i onkologi, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet
Gunilla Enblad, överläkare och professor i onkologi, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet
Ladda ned bild
Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild
Eva Tiensuu Janson, professor och ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet
Eva Tiensuu Janson, professor och ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet
Ladda ned bild

Om oss

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare, 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor, 1 950 undersköterskor eller skötare och 310 biomedicinska analytiker.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 580 000 öppenvårdsbesök och drygt 31 800 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

PET-scanning ger snabbare och mer träffsäker diagnos vid aggressiv bröstcancer1.10.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Närmare 15 procent av kvinnor med bröstcancer har en så kallad HER2-positiv variant. Den är mycket aggressiv om den inte behandlas med särskilda mediciner i kombination med cytostatika. En studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet visar att en ny metod för diagnostik, där patienten får en liten dos med små proteiner laddade med radioaktiva ämnen, ger snabbare och säkrare svar än traditionell biopsi. Detta uppmärksammas i samband med bröstcancerdagen 1 oktober.

Forskare: Autolog blodstamcellstransplantation är säker och bör användas oftare vid aktiv ms26.9.2023 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan 2010 har cytostatika och autolog blodstamcelltransplantation, där stamceller tas från patientens eget blod, använts som behandling av ms i Sverige. Dock har osäkerhet funnits om hur behandlingen fungerar över tid. En ny Uppsalastudie visar att behandlingen kan ges på ett säkert sätt inom vanlig sjukvård. Forskarna anser att den bör inkluderas som en standardbehandling vid aktiv ms.

Forskare efterlyser ökad sparsamhet vid strålbehandling av hjärntumörer hos barn21.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Barn som strålbehandlas för hjärntumör löper högre risk än vuxna att på sikt drabbas av nedsatta kognitiva funktioner. Det hänger samman med att barns hjärnor är känsligare för strålbehandling eftersom hjärnan inte är fullt utvecklad. Enligt en studie från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet skulle bieffekterna av strålbehandlingen kunna bli mindre om man ger lägre stråldos till riskorgan och strukturer som är viktiga för neurokognitiva nätverk såsom synnerven, hippocampus och lillhjärnan.

Akademiska bidrar till införande av ny pacemakerteknik i Polen12.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under 35 år har Akademiska sjukhuset opererat in diafragmal pacemaker på över 40 patienter. Sjukhuset är ett av få centra i Europa med stor erfarenhet av denna behandlingsmetod. Sedan 2006 har, utöver patienter från Sverige, även patienter från Estland, Danmark, Norge, Polen, Ungern och England opererats med DP. Nu har ett samarbete inletts med neurokirurger vid Copernicussjukhuset i Gdansk för att införa operationstekniken i Polen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum