Båda sjukhusen i Region Uppsala klättrar i årets AT-rankning

Dela

Båda sjukhusen i Region Uppsala klättrar i årets AT-rankning, där AT-läkarna själva värderar kvaliteten på sin allmäntjänstgöring. Lasarettet i Enköping klättrar hela 40 placeringar och Akademiska sjukhuset fyra. Totalt utvärderas 67 sjukhus som anordnar allmäntjänstgöring i rankningen som sedan år 2000 genomförs av Sveriges yngre läkares förening (Sylf).

– Det är oerhört positivt att våra AT-läkare är så nöjda och att det förbättringsarbete som pågår har gett tydligt resultat. Att Lasarettet i Enköping har klättrat 40 placeringar är fantastiskt, säger Christina Halford, utbildningschef på hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Uppsala, och biträdande FoU-direktör på Akademiska sjukhuset.

Årets rapport bygger på enkätsvar från 1881 AT-läkare från hela Sverige som fått svara på frågor om hur de upplever utbildningskvalitet och arbetsmiljö. De ger också ett svar på frågan om de skulle rekommendera en vän/kollega att söka AT vid samma sjukhus.

Lasarettet i Enköping är det sjukhus som klättrat mest i rankningen sedan sin senaste placering 2021. Sjukhuset har stigit 40 placeringar till plats 19 av 67.

– Det är jätteroligt att förbättringsarbetet vi gjort haft effekt. Här vill jag speciellt lyfta lasarettets AT-chef, Arturo Centurion. Hans engagemang är starkt bidragande till den stigande rankningen. Av kommentarer framgår bland annat att man är nöjd med stödet från kollegor, viljan att förbättras och att sjukhuset inte bara sett AT läkarna som arbetskraft utan att de faktiskt är under utbildning, säger Maria Lindqvist, chef för verksamhetsområde akutvård (där AT-läkarna ingår) på Lasarettet i Enköping.

Akademiska sjukhuset hamnar på plats 28 jämfört med 32 i fjol. Sjukhuset har gradvis stigit i rankningen och låg år 2020 på plats 51. Enligt Pernilla Rundlöf Nygren, AT-chef vid Akademiska sjukhuset, är det flera faktorer som spelat in, bland annat ett systematiskt arbete med frågor som rör handledning:

– Sedan drygt två år tillbaka har vi gjort en satsning på akutmottagningen på Akademiska, som innebär att vi nu har en AT-ansvarig läkare där och att AT-läkarna på akuten har en personlig handledare under sin placering. Vi har också strukturerat upp den övergripande handledningen under sjukhusåret så att AT-läkarna får kontinuerlig handledning i små grupper om två till tre AT-läkare. Arbetet med att vidareutveckla och förbättra handledningen är viktigt och fortgår kontinuerligt.

Sjukhusens placering i rankningen baseras på ett genomsnittsomdöme som AT-läkarna ger i en enkät. Läkarna får värdera hela sin AT efter att först ha utvärderat de olika avsnitten man gjort inom medicin, kirurgi, allmänmedicin och psykiatri. Följande aspekter utvärderas om AT-tjänstgöringen: introduktion, handledning, instruktion/praktisk handledning i den specifika verksamheten, kvaliteten i den formaliserade medicinska utbildningen och det kollegiala stödet.

För mer information/intervju, kontakta:

Maria Lindqvist, chef för Verksamhetsområde akutvård vid Lasarettet i Enköping;
0171- 41 85 34
maria.lindqvist@regionuppsala.se

Christina Halford, utbildningschef hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Uppsala, och biträdande FoU-direktör, Akademiska sjukhuset;
070-611 05 70
christina.halford@akademiska.se

Pernilla Rundlöf Nygren, AT-chef vid Akademiska sjukhuset;
076-496 13 47
pernilla.rundlof.nygren@akademiska.se

Nyckelord

Länkar

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 november 202328.11.2023 16:20:21 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala ska beakta språkkunskaper vid rekrytering Kunskaper i svenska språket ska tas i beaktande i rekryteringssammanhang, när det bedöms vara relevant för tjänsten. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Region Uppsala ska under 2024 dessutom bygga upp ett regionövergripande stöd för utlandsutbildade. När en chef upptäcker att en medarbetare brister i språket ska detta fångas upp, och åtgärdas inom ramen för detta stöd. Region Uppsala ska även, via Region Uppsala folkhögskola, inom fem år ge stöd till de undersköterskor som behöver språkstöd för att nå yrkestiteln undersköterska. Även detta enligt beslutet från regionstyrelsen. Region Uppsala har utrett frågan om språkkunskaper och bland annat kommit fram till att de befintliga språkkrav som finns för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, i kombination med den rekryterande chefens möjlighet att göra en enskild bedömning, är tillräckliga. Samt att Region Uppsalas interna språkutbildning i svenska, och sjukvårdssvens

Uppsnabbat från regionfullmäktige 22 november22.11.2023 19:18:51 CET | Pressmeddelande

Delårsrapport januari-augusti godkänd Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari–augusti 2023. Region Uppsalas resultat för 2023 beräknas bli minus 1 040 miljoner kronor, men efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor blir resultatet minus 333 miljoner kronor, vilket är 483 miljoner kronor sämre än budgeterat. Verksamhetens kostnader är högre än budgeterat främst på grund av högre pensionskostnader. Den ansträngda bemanningssituationen på bland annat Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping genererar höga kostnader för inhyrd personal. Även Nära vård och hälsa har höga inhyrningskostnader. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade på att fullmäktige skulle ge regionstyrelsen i uppdrag att se över hur man kan stärka arbetet med uppsiktsplikt för ökad kostnadskontroll. Fullmäktige beslutade att bifalla yrkandet. Prisjustering av Mälardalstaxan Regionfullmäktige beslutade att godkänna Mälardalstrafiks beslut om att hö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum