Vänsterpartiet Region Stockholm

S, C, MP och V i Region Stockholm: Anmälningsplikten bör inte gälla regioner

Dela

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Region Stockholm anser att regelverk om anmälningsplikt bör undantas för alla professioner inom regionen och i synnerhet sjukvårdspersonalen.

Utöver att en anmälningsplikt för regionanställda kan stå i strid med barnkonventionen, sekretesslagstiftning och hälso- och sjukvårdslagen finns stora risker för liv och hälsa. Människor som lever som papperslösa i Sverige kan på grund av rädsla komma att avstå från att söka nödvändig vård och

riskera sin hälsa och i värsta fall sitt liv. Gravida, våldsutsatta kvinnor och barn kan komma att undvika att söka vård. Anmälningsplikten kommer i konflikt med den lagstadgade principen angående alla människors rätt till vård som inte kan anstå. Om människor avstår från att söka vård för smittsamma sjukdomar kan dessutom andra påverkas.

I tilläggsdirektivet till ”Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet” som regeringen och Sverigedemokraterna presenterade 31 augusti framgår det att ”vissa situationer [kan] behöva undantas från informationsplikten”. Det framgår emellertid även att utredaren inte ”på förhand [ska] utesluta några verksamheter från informationsplikten”. Vi understryker vikten av att inte bara särskilda situationer eller sjukvårdspersonal utan att samtliga professioner inom regionen undantas från anmälningsplikten. Annars skapas rättsosäkerhet och osäkerhet hos invånare, medarbetare och chefer.

I stället för att belasta redan hårt trängda yrkesgrupper med krav som går emot grundläggande etiska principer bör regeringen och Sverigedemokraterna tillföra de resurser som krävs för att rädda sjukvården.

Talla Alkurdi, hälso- och sjukvårdsregionråd (S) 

Christine Lorne, primärvårdsregionråd (C)

Sandra Ivanovic Rubin, ordförande i psykiatriutskottet (MP)

Jonas Lindberg, regionråd (V)

Kontakter

Följ Vänsterpartiet Region Stockholm

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Region Stockholm

Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet presenterar omställningsplan för vårdval8.6.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet presenterar i dag en omställningsplan för vårdvalen inom Region Stockholm. Genomlysningen som planen baseras på visar att de flesta vårdval inte behöver förändras. Samtidigt belyser den att vissa vårdval inte fungerar, och därför föreslås dessa att åtgärdas, antingen genom förändringar inom vårdvalen, genom upphandling eller genom att Region Stockholm driver vården i egen regi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum