Umeå kommun

Saneringen av Norrbyskär går in slutfasen

Dela

Den omfattande saneringen av Norrbyskär går nu in i fas två, med avverkning, etablering och kompletterande provtagningar som förberedelser inför den stora saneringsfasen i början av oktober och som beräknas avslutas under våren 2024.

–Den riktiga saneringsprocessen börjar nu när vi kommer att schakta upp och forsla bort cirka 27 000 kubikmeter förorenade jordmassor med pråm. Det måste ske innan isen sätter stopp för transporterna, säger Jonas Fagerman, projektledare för saneringen.

Saneringen omfattar förutom schaktsanering även tillfällig flytt av Lilla Norrbyskär som är barnens museum, byggande av en tillfällig pråmkaj i Holmsund samt färdigställande av erossionsskydd och övertäckning av Långgrundets fd brädgård.

Saneringen går åt rätt håll

–Vi arbetar intensivt för att uppfylla våra mål och de villkor som vi fått i den dom som mark- och miljödomstolen beslutat, den ger ramarna för hur saneringen ska bedrivas. När den är över nästa vår kommer vi att plantera träd och gräs för att återställa den naturliga vegetationen på området, säger Jonas Fagerman.

Fakta: Projekt Nya Norrbyskär

Sedan en tid tillbaka är det känt att delar av Norrbyskär har förhöjda halter av dioxin i marken. Föroreningarna kommer från träskyddsmedel som användes för att skydda det sågade virket mot blånadssvamp. Hösten 2022 inleddes Projekt Nya Norrbyskär för att sanera ön från de här föroreningarna. Saneringen kostar ungefär 100 miljoner kronor och ska pågå i två år.

Projektet görs av Umeå kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten med finansiering av Naturvårdsverket och är den största i Sverige hittills. För utförandet står entreprenören NCC.  Arbetet kommer främst att pågå under höst- och vintertid när det är färre besökare på ön. 

För mer information:

Jonas Fagerman
Miljöingenjör
Umeå kommun
090-16 14 32
jonas.fagerman@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye