Region Uppsala

Ny HR-direktör för Region Uppsala utsedd

Dela

Sofia Birk blir ny HR-direktör för Region Uppsala, detta efter ett beslut av regiondirektör Johan von Knorring.

Sofia Birk, tillträdande HR-direktör för Region Uppsala.
Sofia Birk, tillträdande HR-direktör för Region Uppsala.

- Sofia Birk har med sin breda erfarenhet en lämplig bakgrund för att klara detta viktiga uppdrag. Hennes ledarerfarenheter och långa erfarenhet av arbete inom kommuner är värdefull, säger regiondirektör Johan von Knorring.

Sofia Birk kommer närmast från en tjänst som HR-chef och chef för avdelningen Kommunikation, HR, säkerhet och näringsliv i Täby kommun. Hon har arbetat för Täby kommun sedan 2016. Dessförinnan har hon bland annat varit personalchef i Solna stad.  

Sofia Birk tillträder sin befattning den 1 januari 2024.

- Jag ser fram emot att i nära samarbete med förvaltningarna och tillsammans med medarbetarna på HR-avdelningen fortsätta driva HR-arbetet inom regionen. Ett strategiskt och verksamhetsnära HR-arbete bidrar till att stärka regionens utveckling. Jag är ödmjuk och förväntansfull inför rollen som ny HR-direktör. Ett centralt uppdrag blir arbetet med att möta utmaningarna inom kompetensförsörjningsområdet, säger Sofia Birk.

Kontakter

Johan von Knorring, regiondirektör Region Uppsala: 072 – 206 58 96
Sofia Birk, tillträdande HR-direktör Region Uppsala: 076 - 042 31 11

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 november 202328.11.2023 16:20:21 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala ska beakta språkkunskaper vid rekrytering Kunskaper i svenska språket ska tas i beaktande i rekryteringssammanhang, när det bedöms vara relevant för tjänsten. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Region Uppsala ska under 2024 dessutom bygga upp ett regionövergripande stöd för utlandsutbildade. När en chef upptäcker att en medarbetare brister i språket ska detta fångas upp, och åtgärdas inom ramen för detta stöd. Region Uppsala ska även, via Region Uppsala folkhögskola, inom fem år ge stöd till de undersköterskor som behöver språkstöd för att nå yrkestiteln undersköterska. Även detta enligt beslutet från regionstyrelsen. Region Uppsala har utrett frågan om språkkunskaper och bland annat kommit fram till att de befintliga språkkrav som finns för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, i kombination med den rekryterande chefens möjlighet att göra en enskild bedömning, är tillräckliga. Samt att Region Uppsalas interna språkutbildning i svenska, och sjukvårdssvens

Uppsnabbat från regionfullmäktige 22 november22.11.2023 19:18:51 CET | Pressmeddelande

Delårsrapport januari-augusti godkänd Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari–augusti 2023. Region Uppsalas resultat för 2023 beräknas bli minus 1 040 miljoner kronor, men efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor blir resultatet minus 333 miljoner kronor, vilket är 483 miljoner kronor sämre än budgeterat. Verksamhetens kostnader är högre än budgeterat främst på grund av högre pensionskostnader. Den ansträngda bemanningssituationen på bland annat Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping genererar höga kostnader för inhyrd personal. Även Nära vård och hälsa har höga inhyrningskostnader. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade på att fullmäktige skulle ge regionstyrelsen i uppdrag att se över hur man kan stärka arbetet med uppsiktsplikt för ökad kostnadskontroll. Fullmäktige beslutade att bifalla yrkandet. Prisjustering av Mälardalstaxan Regionfullmäktige beslutade att godkänna Mälardalstrafiks beslut om att hö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum