Europaparlamentet

Europaparlamentet stöder planer på ökad användning av förnybar energi

Dela
  • Förnybara energikällor måste utgöra 42,5 procent av EU:s energiförbrukning senast 2030, och målet är att uppnå 45 procent
  • Snabbare godkännande för utbyggnad av förnybar energi
  • Nya bränslen inom transportsektorn bör leda till en minskning av växthusgasutsläppen med 14,5 procent


Europaparlamentet röstade på tisdagen för att få fart på utbyggnaden av förnybar energi, i linje med den gröna given och REPowerEU.

Uppdateringen av direktivet om förnybar energi, som Europaparlamentet och ministerrådet redan enats om, ökar andelen förnybar energi i EU:s slutliga energiförbrukning till 42,5 procent fram till 2030. EU-länderna bör satsa på att uppnå 45 procent.

Lagstiftningen kommer också att påskynda tillstånden för nya kraftverk för förnybar energi, såsom solpaneler och vindkraftverk, eller för att anpassa befintliga anläggningar. De nationella myndigheterna får max tolv månader på sig för att godkänna nya anläggningar för förnybar energi, om de ligger i så kallade fokusområden för förnybar energiproduktion. Utanför sådana områden får tillståndsgivandet inte ta längre än 24 månader.

I transportsektorn ska utbyggnaden av förnybar energi leda till en minskning av växthusgasutsläppen med 14,5 procent senast 2030. Det ska ske genom en större andel avancerade biodrivmedel och en ambitiösare kvot för förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung, såsom vätgas.

Ledamöterna såg också till att medlemsländerna fastställer ett vägledande mål för innovativ teknik för förnybar energi på minst fem procent av nyinstallerad förnybar energikapacitet, samt en bindande ram för gränsöverskridande energiprojekt. De krävde strängare kriterier för användningen av biomassa så att EU inte subventionerar ohållbara metoder. Skörd av biomassa bör ske på ett sätt som förhindrar negativa effekter på markkvaliteten och den biologiska mångfalden.

Citat

”I vår strävan efter större energioberoende och koldioxidminskning har vi höjt våra mål för förnybar energi. Detta direktiv är ett bevis på att Bryssel kan vara obyråkratiskt och pragmatiskt. Vi har utsett förnybara energikällor till ett överordnat allmänintresse, vilket effektiviserar deras godkännandeprocess. Vårt fokus omfattar vindkraft, solceller, vattenkraft, geotermisk energi och tidvattenströmmar. Biomassa från trä kommer även fortsättningsvis att klassificeras som förnybar energi. Enligt principen om "positiv tystnad" kommer investeringar att anses vara godkända om det inte finns någon administrativ återkoppling. Vi behöver nu snarast en utformning av EU:s elmarknad och en omedelbar övergång till vätgas för en grönare omställning”, sa föreragande Markus Pieper (EPP, Tyskland).

Nästa steg

Lagen antogs med 470 röster för, 120 röster emot och 40 nedlagda röster. Den ska nu formellt godkännas av rådet innan den blir lag.

Bakgrund

Översynen av den här lagstiftningen har med 55 %-paketet att göra. Syftet är att anpassa befintlig klimat- och energilagstiftning efter EU:s nya mål om att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent fram till 2030 (REDIII). De föreslagna målen togs dessutom upp inom ramen för paketet REpowerEU, som ska minska EU:s beroende av import av fossila bränslen från Ryssland efter landets krig mot Ukraina. Lagen inför nya regler som ska förkorta godkännandet för utbyggnad av förnybara energikällor.

Konferensen om Europas framtid

Genom att anta denna lag svarar Europaparlamentet på medborgarnas förväntningar som uttrycks i förslagen 3 (1), 3(3), 3(4), 3(5) och 3(6) i slutsatserna från konferensen om Europas framtid om att påskynda EU:s gröna omställning, särskilt genom: ökade investeringar i förnybar energi, minskat beroende av olje- och gasimport genom energieffektivitetsprojekt och utbyggnad av ren och förnybar energi, en förbättring av elinfrastrukturens kvalitet och sammanlänkningsmöjligheter för att möjliggöra en övergång till förnybara energikällor, investeringar i teknik för att producera förnybar energi, såsom effektiv produktion och användning av grön vätgas samt investeringar i utforskandet av nya miljövänliga energikällor och lagringsmetoder.

Mer information

Kontakter

Om oss

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

Europaparlamentet godkänner EU:s nya migrations- och asylpakt10.4.2024 18:38:58 CEST | Pressmeddelande

Snabbare granskning av asylansökningar, bland annat vid EU:s gränser, och fler faktiska återvändanden Bättre identifiering vid ankomst samt obligatorisk säkerhets-, utsatthets-, och hälsokontroll för personer som reser in i EU på irreguljärt sätt EU-länderna får välja mellan att ta ansvar för asylsökanden, ge ekonomiskt bidrag eller tillhandahålla operativt stöd Bättre respons i krissituationer och ett nytt frivilligt system för vidarebosättning av flyktingar från tredjeländer På torsdagen antog Europaparlamentet tio lagtexter för att reformera europeisk migration och asylpolitik i enlighet med överenskommelsen med EU-länderna från december. Solidaritet och ansvar För att hjälpa de EU-länder där migrationen är som störst måste de andra länderna välja mellan att omplacera asylsökande till deras territorium, ge ekonomiska bidrag eller tillhandahålla operativt och tekniskt stöd. De kriterier enligt vilka ett EU-land är ansvarigt för att pröva ansökningar om internationellt skydd (de så ka

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye