Civil Rights Defenders

Därför hotar angiveriförslaget den svenska demokratin

Dela

I helgen demonstrerade tusentals personer mot regeringens förslag om anmälningsplikt och i veckan kommer frågan att debatteras i riksdagen. Vi på Civil Rights Defenders är mycket kritiska till detta angiveriförslag. Det är ett förslag som i grunden förändrar vårt samhälles syn på människors lika värde där de grundläggande fri- och rättigheter som ska gälla alla, bara gäller några.

Trots massiv kritik från människorättsorganisationer, fackförbund och svenska EU-ledamöter som tydligt markerar att lagförslaget är “ett brott mot mänskliga rättigheter, barnrättskonventionen och EU:s stadgar om grundläggande rättigheter” (TT/Omni) väljer regeringen att gå vidare med förslaget. Våra experter och jurister på Civil Rights Defenders finns tillgängliga för att kommentera hur angiveriförslaget inskränker mänskliga rättigheter, och hur vår svenska demokrati riskerar att undermineras om förslaget implementeras.

Minskad tillit till svenska myndigheter

– I slutändan leder förslaget om anmälningsplikt till ett angiverisamhälle med minskad tillit till svenska myndigheter. Det är ett förslag som inte hör hemma i ett modernt demokratiskt samhälle. Att Sverige inte har som ambition att vara en rättsstat där alla är lika inför lagen är mycket oroväckande, John Stauffer, chefsjurist och biträdande exekutiv chef på Civil Rights Defenders.

Vi på Civil Rights Defenders ser att angiveriförslaget får långtgående konsekvenser för såväl enskilda som för hela samhället. Förslaget påverkar allvarligt människors tillit till svenska myndigheter. Barn kommer inte att våga gå i skolan, sjuka kommer inte att våga söka vård, och anställda kan komma att straffas om de vägrar att involveras i jakten på en redan väldigt utsatt grupp.

Ökad etnisk rasprofilering

Människor med migrationsbakgrund och personer som rasifieras kommer också att drabbas. Oavsett rätt att befinna sig i Sverige eller inte kommer personer att misstänkliggöras, profileras och kontrolleras på grund av sitt utseende eller var de uppfattas komma ifrån. Detta problem kvarstår även om vissa yrkesgrupper som lärare eller läkare undantas från anmälningsplikten.

– Om förslaget blir verklighet väntar ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter kränks – ett angiverisamhälle där otillåten etnisk rasprofilering kommer att tillämpas i allt större utsträckning. Att göra undantag för vissa yrkesgrupper löser inte detta allvarliga problem”, John Stauffer, chefsjurist och biträdande exekutiv chef på Civil Rights Defenders.

Angiverilagar i auktoritära stater

Den svenska demokratin står inte opåverkad av den globala trenden av demokratisk nedmontering. Regeringens förslag som innebär att offentligt anställda blir skyldiga att anmäla personer utan tillstånd att vistas i Sverige ligger i linje med lagstiftning som vi känner igen från andra delar av världen där demokratin hotas. Det följer ett mönster av autokratisering, alltså motsatsen till demokratisering. Så sent som i våras försökte Ungern införa en liknande lagstiftning med fokus på att ange hbtqi-personer.

Vi kan kommentera

Vi på Civil Rights Defenders kan kommentera hur regeringens förslag om anmälningsplikt inskränker mänskliga rättigheter. Kontakta vår pressjour på +46 (0)76 576 27 62 eller press@crd.org för kommentar av våra experter.

Nyckelord

Bilder

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som grundades i Sverige 1982. Vi arbetar för och tillsammans med tusentals människorättsförsvarare som kämpar för att demokrati ska gälla och de mänskliga rättigheterna respekteras världen över. Vår uppgift är att se till att de kan arbeta säkrare, smartare och snabbare. Vi håller även makthavare i Sverige ansvariga när de kränker mänskliga rättigheter på hemmaplan.

Läs om vilka länder och regioner vi bevakar här.

Läs om vårt uppdrag och våra arbetsmetoder här.

Följ Civil Rights Defenders

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Civil Rights Defenders

Major setback for victims in the Lundin Oil trial as court throws out damage claims29.11.2023 18:38:13 CET | Press release

A recent decision from the Stockholm District Court means that the South Sudanese plaintiffs in the historic Lundin Oil trial regarding war crimes will not be able to have their damage claims tried as part of the criminal trial. This decision makes it considerably more difficult – in practice almost impossible – for them to obtain redress and exposes the systematic obstacles that victims of international crimes face in their struggle for justice, according to an analysis by the human rights organisation Civil Rights Defenders. The organisation monitors the daily proceedings in this historic case, in which two former representatives of the Swedish oil company Lundin Oil, now Orrön Energy, are charged with aiding and abetting war crimes.

Stort bakslag för offer i Lundinrättegången28.11.2023 17:55:20 CET | Pressmeddelande

De målsägande som ingår i Lundinrättegången förlorar nu möjligheten att få skadeståndsfrågan prövad inom ramen för brottmålsrättegången. Beslutet från Stockholms tingsrätt gör det avsevärt mycket svårare, i praktiken nästan omöjligt, för offren att få upprättelse och blottlägger de systematiska hinder som de som fallit offer för folkrättsbrott ställs inför i sin kamp för rättvisa. Det menar människorättsorganisationen Civil Rights Defenders som från start följt den historiska Lundinrättegången där två tidigare företrädare för det svenska oljebolaget Lundin Oil, numera Orrön Energy, står åtalade för medhjälp till grovt folkrättsbrott.

Arresteringsorder mot Bashar al-Assad och tre av hans medarbetare för krigsbrott och brott mot mänskligheten i Syrien15.11.2023 08:42:59 CET | Pressmeddelande

Franska domare har utfärdat internationella arresteringsorder mot flera högt uppsatta representanter för den syriska regimen, däribland president Bashar al-Assad. Beslutet är ett resultat av en utredning som inleddes efter att syriska brottsoffer och organisationer i mars 2021 lämnade in en anmälan om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten efter saringasattacker i Syrien. Civil Rights Defenders är idag part i målet. Liknande anmälningar har lämnats in i Sverige och Tyskland där förundersökning fortsatt pågår.

Pressinbjudan: Etnisk- och rasprofilering i polisens arbete – vad vet vi och vad behöver göras?8.11.2023 11:09:57 CET | Pressmeddelande

Hur ägnar sig polisen åt diskriminerande kontroller? Vad kan Polismyndigheten göra för att förebygga det? Den 23 november bjuder Civil Rights Defenders in till ett seminarium om etnisk- och rasprofilering i polisens arbete med utgångspunkt i Brottsförebyggande rådets nya rapport som bland annat visar att diskriminerande etnisk profilering förekommer i polisens arbete. Utöver rapportförfattarna vid Brå kommer representanter för polisen, forskare och människorättsjurister att delta i seminariet. Är du som journalist intresserad av att närvara? Anmäl dig här.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum