Trafikverket

Tidigareläggning och lånefinansiering föreslås för att förbättra infrastrukturen i norr

Dela

Trafikverket föreslår tidigareläggningar för att möta pågående och planerade industriinvesteringar kopplade till den gröna omställningen i norra Sverige. Det framgår av den rapport som Trafikverket idag överlämnar till regeringen.

- Under vårt arbete med regeringsuppdraget har vi sett att behovet av åtgärder på infrastrukturen i norra Sverige har ökat. Etableringarna kopplade till den gröna industrialiseringen pågår och planeras nu samtidigt som gods- och persontransporter på järnväg ökar i norra Sverige, säger Helena Eriksson, Regional Direktör vid Trafikverket, region Nord.

Flera olika infrastruktursatsningar har redan pekats ut som viktiga. Kapaciteten på sträckan Luleå-Boden och Boden-Kiruna behöver öka för att fler transporter på järnväg ska få plats. En utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen är en förutsättning för att möta framtida företagsetableringar och -expansioner. Norrbotniabanan ses som viktig för att öka godskapaciteten mellan norra och södra Sverige samt för att möta kommande behov av arbetspendling i området. Vi bedömer att E4 förbifart Skellefteå är en viktig åtgärd för företagsetableringarna i Skellefteå och samhällsutvecklingen i området.

Lånefinansiering har bäst förutsättningar

För att möjliggöra ett snabbare och effektivare genomförande ser Trafikverket att lånefinansiering skapar bäst förutsättningar där anslag eller medfinansiering saknas.

- Vi behöver starta byggnationerna så snart som möjligt och för att kunna göra det föreslår Trafikverket en lånefinansiering. Det är tidskritiskt att börja med åtgärderna för att möta behoven som uppstår redan före 2030, säger Helena Eriksson, Regional Direktör vid Trafikverket, region Nord.

Vi föreslår en tidigareläggning av kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen Luleå-Kiruna, byggnation av dubbelspår Luleå-Boden och Norrbotniabanan i sin helhet samt E4 förbifart Skellefteå.

Trafikverket arbetar med flera initiativ för att kapa ledtider i kommande och pågående projekt för att snabbare få ut effekter och minska störningar när vi arbetar i anläggningen.

Trafikverket lämnar nu över detta uppdrag till regeringen för fortsatt hantering och beslut om finansiering, byggstartsbeslut med mera.

Kontakter

Helena Eriksson, Regional Direktör region Nord, 010-123 93 74
Tid för intervjuer finns mellan 11:10 och 13:00 via telefon eller på plats i Luleå


Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Länkar

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye