SkogsindustriernaSkogsindustrierna

Forskningsprogram om digitalisering i skogsbruket beviljas ytterligare medel

Dela

Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest har beviljats finansiering för andra fasen i programmet genom ett beslut i Mistras styrelse. Programmet fokuserar på att utveckla metoder, modeller och digitala verktyg för att skapa en digital skoglig värdekedja och driva fram en cirkulär bioekonomi, och har inför fas 2 stärkt sin inriktning mot hållbar utveckling.

– Mistra Digital Forest har en avgörande roll att spela när det gäller att förverkliga en hållbar utveckling i framtidens skogsbruk, säger programchef Sverker Danielsson. Därför gläds vi åt det positiva beskedet från Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) att få finansiering till ytterligare fyra år. Vi är övertygade om att arbetet i fas 2 med ännu tydligare fokus på implementering i skogsbruket och på hållbar utveckling i skogen kommer att driva förändring.

– Vi ser fram emot att följa utvecklingen i programmet. Det finns en stor potential i användningen av digitala verktyg för en mer cirkulär och hållbar skogssektor, säger Anna Jöborn, vd Mistra.

Några nyckelområden i fas 2 av Mistra Digital Forest:

Digital teknikutveckling och beslutsstöd: Inom programmet utvecklas digitala verktyg som både underlättar för skogsägaren att fatta kloka och välavvägda beslut om sin fastighet och stöttar skogsbrukaren i det operativa arbetet. Digitala verktyg ökar också förståelsen och kunskapen om den växande skogen och vilka konsekvenser olika typer av skötselåtgärder får för framtida skogar.

Automation: Genom att i större utsträckning automatisera skogsmaskinernas arbete kan deras prestanda öka och de skogsbruksåtgärder som maskiner utför blir också mer hållbara. Därför har programmet gjort det till sin uppgift att bana väg för delvis automatiserade skogsmaskiner.

Skogens olika värden: Mistra Digital Forest kommer nu att inrikta sig ännu tydligare på hållbar utveckling genom att införa nya uppgifter som direkt rör skogens olika värden. Dessa uppgifter kommer att behandla ämnen som "Hur tar enskilda skogsägare till sig ny digital teknik?", "Hur kan man arbeta med digitala tvillingar av skogen för att stärka skogens olika värden?" och "Vilka skogliga strukturer uppfattas som värdefulla när det kommer till rekreation?"

Ny processledare för social hållbarhet: Programmet kommer att stärka sitt arbete inom social hållbarhet genom att introducera en ny processledare med omfattande erfarenhet av dessa frågor.

– Jag ser fram emot att påbörja fas 2 och fortsätta vårt arbete med att främja hållbar utveckling inom skogsbruket genom de möjligheter digitaliseringen innebär. Med den starka uppslutning och spetskompetens vi har från såväl akademi som industri kan vi göra verklig skillnad, säger Sverker Danielsson.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Deltagare i Mistra Digital Forest.
Deltagare i Mistra Digital Forest. Fotograf: Johan Olsson
Ladda ned bild

Länkar

Om Mistra Digital Forest

Mistra Digital Forest är ett forskningsprogram som syftar till att främja hållbar utveckling inom skogsbruket genom digitalisering. Programmet utvecklar metoder, modeller och digitala verktyg för att skapa en digital skoglig värdekedja och främja en cirkulär bioekonomi. Programmet har en total budget på 224 MSEK under perioden 2019-2027.

Medverkande organisationer i programmet är Skogsindustrierna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Skogforsk, Billerud, Holmen, Kopparfors skogar, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra. www.mistradigitalforest.se

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Kommentar på EU-kommissionens förslag om ramverk för skogsövervakning22.11.2023 15:44:42 CET | Pressmeddelande

Skogsindustrierna välkomnar ambitionen med det förslag som EU-kommissionen idag presenterat om övervakning av unionens skogar. Men ser samtidigt risker för ineffektivitet. Det är inte tydligt hur ramverket förbättrar kunskapsläget om skogens olika funktioner och dess biologiska mångfald. Särskilt gäller det för länder med inventeringssystem som redan deltar i internationella utbyten om skogsdata.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum