Vision

Brist på socialarbetare i Halland

Dela

Behovet av personal till socialtjänsterna i det område där Halland ingår är akut – det framgår av fackförbundet Visions årliga Socialchefsrapport. Nära nio av tio socialchefer har svårt att rekrytera och behålla personal. Samtidigt uppger drygt hälften att de har svårt att få resurserna att räcka till att ge individer det stöd de behöver.

– Att människor som behöver stöd riskerar att inte få den hjälp de har rätt till borde oroa alla politiker i länet. Problem med att hitta personal i kombination med ett tufft ekonomiskt läge gör det svårt för socialtjänsten att möta samhällets förväntningar, inte minst det förebyggande arbetet mot barn och unga i riskzonen för kriminalitet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Det blir allt svårare att få tag på personal till landets socialtjänster. Visions årliga Socialchefsrapport visar att 86 procent av socialcheferna i landsdelen där Halland ingår upplever att villkoren för personalförsörjningen är svåra. Motsvarande siffra 2022 var 68 procent. I landet som helhet upplever nära åtta av tio, 77 procent, att det är svårt att hitta personal. Det är svårast att rekrytera personal till äldreomsorgen och ett vanligt sätt att lösa problemet på är enligt undersökningen att ta in konsulter.

Drygt hälften av socialcheferna i det område där länet ingår upplever också att de har svårt att få resurserna att räcka till för att ge individer det stöd de behöver och har rätt till enligt lag. En än större utmaning är att få resurserna att räcka till att arbeta förebyggande och uppsökande. Här uppger nära åtta av tio att de har svårt att utföra arbetsuppgifterna.

– För att åtgärda den allvarliga kris som socialtjänsten befinner sig i krävs att regeringen går in med kraftfulla statsbidrag. Lika viktigt är att det lokala arbetsmiljöarbetet stärks samt att socialtjänsten får mandat och lagstöd att arbeta förebyggande, säger Veronica Magnusson.


Om undersökningen
Studien genomfördes genom en webbaserad enkät under perioden 15 maj till 28 juni. Frågorna skickades till socialchefer eller motsvarande i samtliga kommuner. 158 kommuner svarade vilket innebär en svarsfrekvens på 55 procent. Halland och Västra Götaland ingår Västsverige. Här svarade 33 personer.

Läs Socialchefsrapporten här: www.vision.se/rapporter

För mer information kontakta: Irena Aracic, opinionsansvarig i Visions Center Göteborg, tfn 072- 536 11 06.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden.

Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. 

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum