Sweco Sverige AB

Sweco får uppdrag värt 50 MSEK för modernisering av det svenska elnätet

Dela

Svenska kraftnät har gett Sweco i uppdrag att genomföra en omfattande revision och upprustning av elöverföringssystemet i hela Sverige. Det rör sig om att driftssäkra de 16 000 km luftledningar som utgör ryggraden i svensk elförsörjning. Uppdraget pågår till 2031 och är värt drygt 50 MSEK.

Ett stabilt och modernt elnät i hela Sverige är en förutsättning för den pågående elektrifieringen av samhället, där både individer och näringsliv behöver alltmer el för att klara den gröna omställningen. Svenska kraftnäts system för överföring av el inom landet består främst av luftledningar, som kräver proaktivt underhåll för att fungera optimalt.

Svenska kraftnät gör nu omfattande framtidsinvesteringar i elnätet och Sweco är stolta över att kunna bidra med multidisciplinär kompetens i det arbetet. Vi stöttar Svenska kraftnät med att långsiktigt utveckla och driftssäkra ett robust stamnät, som tryggar elförsörjningen och bidrar till ett mer resilient samhälle, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd för Sweco Sverige.

Uppdraget från Svenska kraftnät innebär specifikt att Sweco ska genomföra förstudie samt för- och detaljprojektering av ledningsåtgärder för revision av luftledningar runt om i Sverige. Även geotekniska undersökningar vid luftledningarna ingår i uppdraget. Sweco ska delta i arbetet med att analysera och inhämta indata samt utvärdera vilka åtgärder som ska utföras för att ledningarna ska vara drift- och personsäkra. Uppdraget startade i maj 2023 och pågår till 2031 och ordervärdet uppgår till drygt 50 MSEK.

Nyckelord

Kontakter

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 21 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 24 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, Välkommen till Sweco Sverige.

Följ Sweco Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sweco Sverige AB

Sweco: Europas kritiska infrastruktur klarar inte översvämningar orsakade av regn28.11.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

En rad översvämningar till följd av de senaste årens extremregn har haft förödande ekonomiska konsekvenser i Europa. Samtidigt belyser det nya direktivet om kritiska entiteters motståndskraft (CER), behovet av tålig stadsinfrastruktur. I en studie från Sweco kartläggs kritisk infrastrukturs sårbarhet i 26 europeiska städer, däribland Stockholm. I Stockholm anses vägnätet vara den mest sårbara infrastrukturen, följt av järnvägen på andra plats.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum