Försäkringskassan

Omvårdnadsbidrag går oftast till kvinnor

Dela

Kvinnor ansöker oftare om omvårdnadsbidrag än män – och i tre av fyra föräldrapar är kvinnan ensam mottagare av omvårdnadsbidrag. Familjens inkomst har viss betydelse för hur omvårdnadsbidraget fördelas, visar en ny analys från Försäkringskassan.

Omvårdnadsbidrag syftar till att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för föräldrar till barn med en funktionsnedsättning. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som barnet behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. I en ny analys har Försäkringskassan tittat på hur föräldrar ansöker om och fördelar omvårdnadsbidraget.

Vanligast att kvinnor ansöker om och är mottagare av omvårdnadsbidraget

I 71 procent av fallen var det en förälder som enskilt ansökte om omvårdsbidrag och oftast var den som ansökte en kvinna. I 29 procent av fallen gjordes ansökan av båda föräldrarna.

Kvinnor var ensamma mottagare av omvårdnadsbidrag i 75 procent av fallen och män ensamma mottagare i 12 procent av fallen. Resterande 13 procent delade på utbetalningen.

– Det är vanligare att mottagare av omvårdnadsbidrag delar lika på utbetalningen om de har yngre barn, inte bor ihop med den andra föräldern, om mannen eller båda föräldrarna är inrikes födda eller om båda föräldrarna har eftergymnasial utbildningsnivå, säger Signe Holmlund Armerin, analytiker på Försäkringskassan.

Inkomstnivån har viss betydelse för hur omvårdnadsbidraget fördelas

Hur bidraget fördelas mellan föräldrar som bor ihop beror delvis på vem som har den högsta inkomsten. I de fall då kvinnan hade den högre inkomsten var 62 procent av mottagarna kvinnor. När mannen hade den högre inkomsten var 81 procent av mottagarna kvinnor.

– Att dela lika på omvårdnadsbidraget är relativt ovanligt oavsett föräldrarnas inkomstnivå. Men högst andel som delade lika på utbetalningen, 16 procent, finns i de fall då båda föräldrarna har en hög inkomst, säger Signe Holmlund Armerin.

Kontakter

Länkar

Om Försäkringskassan

Försäkringskassan utreder och beslutar om rätt till ersättning från socialförsäkringen - exempelvis barnbidrag, föräldrapenning och sjukpenning. Det är riksdag och regering som beslutar vilka lagar och regler som ska gälla.
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter med medarbetare på 60 orter. Våra utbetalningar står årligen för ungefär en femtedel av statens budget.

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Rekordmånga sjukskrivningar på grund av stress17.10.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress. Psykisk ohälsa står idag för över hälften av alla längre sjukfall och det är stressrelaterade sjukfall som är vanligast. Innan millennieskiftet var sjukskrivning på grund av sjukdomar i rörelseorganen, till exempel ont i rygg eller nacke, vanligast vid längre sjukfall. I det nya arbetslivet har kvinnor betydligt högre sjukfrånvaro än män och vissa branscher är mer drabbade än andra. Samtidigt är forskningen tydlig med att arbetsmiljö är den viktigaste faktorn bakom utvecklingen. Idag släpper Försäkringskassan rapporten Från ryggont till utmattning, det första numret i den årligt återkommande serien Försäkringskassans lägesrapport – psykisk ohälsa i dagens arbetsliv.

Sjukfrånvaro i Europa – så sticker Sverige ut30.8.2023 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Jämfört med andra europeiska länder har Sverige både hög sysselsättningsgrad, relativt sett starka trygghetssystem och därtill en historiskt sett låg och stabil sjukfrånvaro. Dessa tre politiskt fastslagna mål kan delvis vara i konflikt med varandra men i Sverige tyder utfallet på att de går att kombinera – det visar en ny analys från Försäkringskassan som jämfört sjukfrånvaron och sjukförsäkringssystemen i ett antal europeiska länder.

Pandemins inverkan på socialförsäkringen klingar av men vissa mönster består27.6.2023 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pandemins effekter på socialförsäkringen avtog 2022. Det märks bland annat genom att antalet mottagare av sjukpenning i stort återgick till 2019 års nivåer. Däremot är det fortfarande färre som går till tandläkaren än före pandemin och rekordmånga föräldrar är hemma med sjuka barn. Det visar årets upplaga av rapporten Socialförsäkringen i siffror som presenteras i dag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum