IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Försvåra inte möjligheten till uppehållstillstånd

Dela

Imorgon är sista svarsdag för remissen Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd. Utredningen föreslår att införa krav på svensk- och samhällskunskaper för att permanenta uppehållstillstånd ska kunna beviljas. IKEM – Innovations- och kemiindustrierna anser att ett sådant beslut skulle försämra industrins konkurrenskraft.

Caspian Rehbinder, Ansvarig arbetsmarknadspolitik IKEM
Caspian Rehbinder, Ansvarig arbetsmarknadspolitik IKEM Fotograf: Bengt Säll

Imorgon den 20 oktober är sista svarsdag för remissen Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd. Utredningen har föreslagit att det ska införas krav på kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället för att permanent uppehållstillstånd ska beviljas.

IKEM har svarat på remissen och anser att kraven riskerar försämra industrins konkurrenskraft, kompetensförsörjning och produktivitet.

– Innovations- och kemiindustrin är en mycket kunskapsintensiv bransch som redan idag lider av kompetensbrist. Sverige behöver fler personer med spetskompetens, inte färre, säger Caspian Rehbinder, ansvarig för arbetsmarknadspolitik på IKEM.

IKEM:s medlemsföretag behöver tusentals forskarutbildade och högskoleutbildade bara inom de kommande åren för att kunna fortsätta den gröna omställningen, producera livsnödvändiga varor och stärka Sveriges välstånd. Samtidigt anger 7 av 10 företag att de har svårt att rekrytera rätt kompetenser.

– Om kompetensförsörjningen inte fungerar kan följden bli att expansioner förläggs i andra länder, att forskningsanläggningar inte kan starta i Sverige och att produktivitetstillväxten hämmas. Utredningen konstaterar själv att förslagen skulle förvärra den redan alarmerande kompetensbristen, säger Caspian Rehbinder, ansvarig för arbetsmarknadspolitik på IKEM.

Ett exempel

En exempelperson kan vara en femtioårig forskare i biokemi som kommer från USA, arbetar med läkemedelsutveckling och är intresserad av att arbeta i Europa sina sista femton år innan pensionen för att sedan flytta till sitt hemland. Arbetsspråket på arbetsplatsen är engelska och det finns inga planer på att stanna i Sverige under en längre tid; värdet av att lära sig svenska är därmed begränsat.

– Med utredningens förslag kommer hen inte ha möjlighet att beviljas ett permanent uppehållstillstånd. Istället krävs åtta ansökningar om arbetstillstånd och hen kan inte ta för givet att varje ansökan beviljas. Handläggningstiderna är ofta långa och kompetensutvisningar har förekommit i stor utsträckning även för högkvalificerade arbetstagare, säger Caspian Rehbinder, ansvarig för arbetsmarknadspolitik på IKEM.

Kontakter

Om oss

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är svenska och utlandsägda med en gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna. Våra 1250 medlemsföretag med 70 000 medarbetare är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag, sten- tvätt-, metall- och återvinningsindustrierna.

Följ IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Konjunkturbarometern Q3: En orolig omvärld och förlorade konkurrensfördelar20.11.2023 09:34:38 CET | Pressmeddelande

För snart tre år sedan började IKEM:s branscher känna av tydliga kostnadsökningar. Företagen ligger tidigt i värdekedjan och märker därför förändringar före andra industrigrenar. I prognosen syns nu en vändpunkt och i tredje kvartalet noterar företagen en kostnadsdeflation. Oroligheterna i Mellanöstern riskerar dock medföra ökade råvaru- och energipriser. Att Sverige under en följd av år förlorat viktiga konkurrensfördelar är ytterligare ett orosmoln.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum