Konkurrensverket

Utökade befogenheter ger Konkurrensverket bättre förutsättningar att bekämpa otillåtna direktupphandlingar

Dela

Regeringen föreslår i en proposition att Konkurrensverkets befogenheter som tillsynsmyndighet över den offentliga upphandlingen ska utökas. Generaldirektör Rikard Jermsten välkomnar förslaget.

– De stärkta befogenheterna innebär att Konkurrensverket får ännu bättre förutsättningar att bedriva en effektiv och kraftfull tillsyn över den offentliga upphandlingen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Enligt regeringens förslag ska Konkurrensverket som första instans få besluta om upphandlingsskadeavgift, något som myndigheten i dag måste ansöka om i domstol. Tidsfristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift förlängs från ett till två år och taket för upphandlingsskadeavgift höjs från tio till 20 miljoner kronor. 

– Jag välkomnar de utökade befogenheter som Konkurrensverket nu får till sitt förfogande. Det innebär att vi kan skärpa tillsynen ytterligare och ingripa mot fler otillåtna direktupphandlingar. Det är till nytta för så väl enskilda företag som samhället i stort, säger Rikard Jermsten.

Den 1 mars 2021 fick Konkurrensverket stärkta befogenheter för att utöva tillsyn över efterlevnaden av konkurrensreglerna vilket bland annat innebar beslutanderätt i fråga om konkurrensskadeavgift. Att Konkurrensverket nu även får utökade befogenheter inom upphandlingstillsynen säkerställer en ännu effektivare tillsynsverksamhet över breda och viktiga samhällsintressen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Kontakter

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Konkurrensverkets årliga uppsatstävling avgjord28.11.2023 13:03:35 CET | Pressmeddelande

Vindkraft som kan ge elproducenter med diversifierad elproduktion incitament att tillfälligt minska annan elproduktion. Hur Digital Markets Act (DMA) och konkurrensrätten överlappar varandra och vilka följder det har för den rättsliga prövningen av ett agerande. Det är ämnena för de två uppsatser som vinner första pris i Konkurrensverkets uppsatstävling 2023 i kategorierna ekonomi respektive juridik.

Grossistbolag får betala sanktionsavgift för sena betalningar till leverantörer26.10.2023 16:05:49 CEST | Pressmeddelande

Frukt- och gröntföretaget Everfresh har använt sig av en otillbörlig handelsmetod genom att inte betala sina leverantörer i rätt tid. Det anser Konkurrensverket som nu har beslutat att företaget ska betala en sanktionsavgift om fem miljoner kronor. Det är första gången Konkurrensverket beslutar om sanktionsavgift enligt lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH.

Åtaganden från två bryggeriföretag öppnar för bättre konkurrens om leverans av starköl25.10.2023 14:52:03 CEST | Pressmeddelande

Bryggeriföretagen Carlsberg och Spendrups har åtagit sig att ändra sina villkor vid försäljning av starköl till hotell, restauranger och caféer. Företagens åtaganden kommer att göra det möjligt för andra leverantörer att konkurrera om kundernas efterfrågan genom att kunderna nu får större möjligheter att samtidigt ta in starköl från flera bryggerier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum