Relationen till varandra, världen och skapelsen i fokus när världens lutheraner samlades i Polen

Dela

Ikväll avslutades Lutherska världsförbundets (LVF) trettonde generalförsamling som pågått under sju dagar i Kraków, Polen. Många angelägna frågor har belysts, däribland relationerna mellan judendom och kristendom utifrån ett nytt dokument och genom ett besök i förintelselägret Auschwitz-Birkenau.

Gudstjänstfirande vid LVF:s generalförsamling i Kraków.
Gudstjänstfirande vid LVF:s generalförsamling i Kraków. Foto: LVF.

Uppemot 1000 deltagare har under sju intensiva dagar representerat över 77 miljoner medlemmar inom den lutherska traditionen runt om i världen. Dagarna har fyllts med bön, gudstjänst, samtal och beslut om framtidsinriktningen för de lutherska kyrkornas gemensamma arbete för de kommande åren.

— De viktiga besluten, gemenskapen och gudstjänstfirandet är det som jag tar med mig härifrån. Trots våra olika sammanhang finns en tydlig samhörighet, säger ärkebiskop Martin Modéus

— Det ger ett globalt perspektiv och en medvetenhet om att vi är en kyrka i en världsvid gemenskap. Vi har gemensamma utmaningar som bland annat handlar om att vara en inkluderande kyrka, arbetet för fred och rättvisa och vår relation till det judiska sammanhanget, fortsätter ärkebiskopen.

Som ny president för den kommande sjuårsperioden valdes i stor enighet, biskop Henrik Stubkjær, Evangelisk-Lutherska kyrkan i Danmark. Veronica Pålsson från Svenska kyrkan valdes in i styrelsen för Lutherska världsförbundet. Hon är präst i Svenska kyrkans församling i Oslo och ledamot av kyrkostyrelsens internationella råd.
— Det är hedersamt att både få representera Svenska kyrkan och hela ungdomsrörelsen. Min förhoppning för de kommande åren är att LVF ska fortsätta att vara en tydlig röst i de samhällsfrågor och utmaningar som vi står inför globalt, där det behövs en stark och enad kyrka, säger Veronica Pålsson.

Deltagarna besökte det närliggande koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Under generalförsamlingen offentliggjordes också ett dokument som belyser relationerna idag mellan judendom och kristendom. Dokumentet är ett led i ett arbete som pågått inom LVF sedan framför allt 80-talet, då man på allvar inledde processen med att göra upp med Martin Luthers antisemitiska texter.

Temat för mötet har varit En kropp - en ande - ett hopp (Efesierbrevet 4:3–4) och påminner om den enhet som finns mellan de lutherska kyrkorna, trots många olikheter. I ljuset av den geografiska närheten till den ukrainska gränsen har samtal om försoning och fred haft en central plats. Detta speglas bland annat i det budskap som generalförsamlingen gemensamt formulerade på avslutningsdagen. Detta budskap nämner även exempelvis klimatnödläget och interreligiös dialog. Generalförsamlingen fattade också beslut om ett antal resolutioner som stakar ut vägen framåt.

Deltagarna från Svenska kyrkan har varit engagerade i många sammanhang. Ärkebiskop emerita Antje Jackelén talade på ett av de tematiska seminarierna om hoppet. Representanter från Act Svenska kyrkan ansvarade för en workshop med titeln Agera i en anda av dialog och försoning i tider av polarisering och bakslag för genderrättvisa. De svenska ungdomsdelegaterna var engagerade i en klimatmanifestation som inspirerade och drog med generalförsamlingens deltagare i en aktion för klimatet. 

Fakta
Delegationen från Svenska kyrkan leddes av ärkebiskop Martin Modéus. Generalförsamlingen äger rum vart 6-7:e år. LVF (The Lutheran World Federation) bildades 1947 i Lund och består av 150 medlemskyrkor från 99 länder.

Läs mer
https://www.svenskakyrkan.se/lvf-generalforsamling
https://2023.lwfassembly.org/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Veronica Pålsson, nyinvald i LVF:s råd.
Veronica Pålsson, nyinvald i LVF:s råd.
Ladda ned bild
Ungdomar vid inledningsgudstjänsten.
Ungdomar vid inledningsgudstjänsten.
Ladda ned bild
Ungdomar manifesterade för att agera för klimatet nu.
Ungdomar manifesterade för att agera för klimatet nu.
Ladda ned bild
Ärkebiskop Martin Modéus vid besöket i Auschwitz-Birkenau.
Ärkebiskop Martin Modéus vid besöket i Auschwitz-Birkenau.
Ladda ned bild
Ärkebiskop Martin Modéus talar vid en högmässa i Katowice.
Ärkebiskop Martin Modéus talar vid en högmässa i Katowice.
Ladda ned bild
Ärkebiskop emerita Antje Jackelén talade om hoppet.
Ärkebiskop emerita Antje Jackelén talade om hoppet.
Ladda ned bild

Länkar

Runt 5,6 miljoner människor är med i Svenska kyrkan vilket gör oss till Sveriges största medlemsorganisation. Vi styrs demokratiskt, finns lokalt över hela landet och har ett betydande internationellt arbete. Svenska kyrkan har verksamhet i nära 1 300 församlingar och är en viktig mötesplats för många. 2,7 miljoner vuxna och 1,4 miljoner barn och unga deltar i olika öppna verksamheter. Svenska kyrkan ansvarar för att hålla ett omfattande och tusenårigt kulturarv vid liv. Det handlar bland annat om cirka 3 400 kyrkobyggnader med inventarier och 3 300 begravningsplatser. SVENSKA KYRKAN: * Nästan 300 000 gudstjänster * 13,3 miljoner deltagare på gudstjänster * 250 000 konsertbesökare * 109 000 hembesök av präst eller diakon * 112 000 besök på sjukhus och andra institutioner * 61 300 kyrkliga begravningar * 90 000 körsångare i alla åldrar * Sveriges femte största skogsförvaltare

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Svenska kyrkan på COP28 för klimaträttvisa och framtidstro29.11.2023 14:34:25 CET | Pressmeddelande

Världens länder samlas i Dubai den 30 november för årets klimattoppmöte, COP28. Med på mötet finns bland andra biskop Marika Markovits, Linköpings stift. I år sker den första globala översynen för hur världens länder gemensamt bidragit till Parisavtalets mål. En annan viktig fråga handlar om klimatfinansiering, för anpassning och kompensation för förluster och skador, som är en fråga om klimaträttvisa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum