Konkurrensverket

Offentligt styrda stiftelser kan vara skyldiga att upphandla enligt LOU

Dela

Offentligt styrda stiftelser kan utgöra offentligt styrda organ som omfattas av upphandlingsregelverket. Det förutsätter att verksamheten tillgodoser ett behov i det allmännas intresse och att verksamheten inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Det framgår av ett tillsynsbeslut från Konkurrensverket.

Konkurrensverket har granskat Stiftelsen Korsvägen och dess helägda dotterbolag Universeum AB. Stiftelsens ändamål är att främja allmänhetens, framför allt barns och ungdomars, intresse för studier och yrkesval inom framför allt naturvetenskap och teknik. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom den verksamhet som bedrivs i Universeum. I Universeum bedrivs utställningsverksamhet riktad till allmänheten och pedagogisk verksamhet i samarbete med grundskolor och gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Universum samarbetar även med Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Verksamheten omfattar främst naturvetenskapliga och tekniska ämnen.

Konkurrensverkets granskning visar att den verksamhet som Stiftelsen Korsvägen och Universeum AB bedriver är i det allmännas intresse och att det behov som tillgodoses varken är av industriell eller kommersiell karaktär. I beslutet har Konkurrensverket bland annat beaktat att den offentliga finansieringen av verksamheten medför att den inte bedrivs på normala marknadsmässiga villkor. Enligt Konkurrensverkets bedömning är Stiftelsen Korsvägen och Universeum offentligt styrda organ som ska följa upphandlingsregelverket när de köper varor, tjänster och byggentreprenader.

– En offentlig organisation har upphandlingsplikt och ska följa upphandlingsreglerna. I en situation där det råder osäkerhet ser vi det som vår uppgift att utreda och fatta beslut som kan vara vägledande även för andra offentligt styrda organ utöver den som utreds, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Av Konkurrensverkets utredning framgår också att Universeum under 2020 upphandlade drift av restaurangverksamhet och en byggentreprenad. Eftersom upphandlingarna genomfördes utan föregående annonsering, trots att upphandlingsrättsliga förutsättningar för detta saknades, har Universeum brutit mot upphandlingsregelverket.

Konkurrensverket förutsätter att Stiftelsen Korsvägen och Universeum säkerställer att framtida anskaffningar genomförs i enlighet med upphandlingsreglerna.

För ytterligare information, kontakta:

Therése Westermark, enhetschef, 08-700 16 77, therese.westermark@kkv.se

Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Kontakter

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Konkurrensverkets årliga uppsatstävling avgjord28.11.2023 13:03:35 CET | Pressmeddelande

Vindkraft som kan ge elproducenter med diversifierad elproduktion incitament att tillfälligt minska annan elproduktion. Hur Digital Markets Act (DMA) och konkurrensrätten överlappar varandra och vilka följder det har för den rättsliga prövningen av ett agerande. Det är ämnena för de två uppsatser som vinner första pris i Konkurrensverkets uppsatstävling 2023 i kategorierna ekonomi respektive juridik.

Grossistbolag får betala sanktionsavgift för sena betalningar till leverantörer26.10.2023 16:05:49 CEST | Pressmeddelande

Frukt- och gröntföretaget Everfresh har använt sig av en otillbörlig handelsmetod genom att inte betala sina leverantörer i rätt tid. Det anser Konkurrensverket som nu har beslutat att företaget ska betala en sanktionsavgift om fem miljoner kronor. Det är första gången Konkurrensverket beslutar om sanktionsavgift enligt lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH.

Åtaganden från två bryggeriföretag öppnar för bättre konkurrens om leverans av starköl25.10.2023 14:52:03 CEST | Pressmeddelande

Bryggeriföretagen Carlsberg och Spendrups har åtagit sig att ändra sina villkor vid försäljning av starköl till hotell, restauranger och caféer. Företagens åtaganden kommer att göra det möjligt för andra leverantörer att konkurrera om kundernas efterfrågan genom att kunderna nu får större möjligheter att samtidigt ta in starköl från flera bryggerier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum