Umeå kommun

Umeå kommun beviljar fortsatt stöd till Idrottshögskolan

Dela

Umeå universitet beviljas fortsatt finansiering från Umeå kommun för Idrottshögskolans kompetenscentrum, åren 2024–2026. Finansieringen ska som tidigare år täcka lönekostnader och idrottsmedicinskt stöd, men inkluderar nu även kostnader för vissa externa anläggningar.

– Idrottshögskolan har ett gott renommé både i Sverige och internationellt och utvärderingar visar att samtliga fem kompetenscentrum starkt bidrar till att stärka idrottsstaden Umeå. Samarbetet med Idrottsförbunden och Umeå universitet stärker Umeås idrottare, föreningsliv och näringsliv. Därför beviljas Idrottshögskolan fortsatt stöd från Umeå kommun, säger Anders Ågren (M), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Umeå universitet är ett av fem Riksidrottsuniversitet i Sverige och i dagsläget finns cirka 800 idrottsstudenter som antingen läser en idrottsrelaterad utbildning eller kombinerar en elitidrottssatsning med universitetsstudier. Till det kommer 67 idrottsforskare i Idrottshögskolans forskningsnätverk. Idrottshögskolan har också ett nära samarbete med flera av Umeås idrottsföreningar med elitidrottsverksamhet.

Umeå kommun och Umeå universitet har sedan 2009 samarbetat för att driva kompetenscentrum för olika idrotter - längdskidor, friidrott, orientering och innebandy. 2018 tillkom ett kompetenscentrum för badminton. Samarbetet innefattar idrottsforskning, idrottsutbildning och

möjliggör för elitaktiva idrottare att kombinera idrott på elitnivå och universitetsstudier, så kallade ”dubbla karriärer”.

Samarbetet inom Idrottshögskolan är reglerat via avtal för varje idrott. Avtalen är trepartssamarbeten mellan Umeå kommun, Umeå universitet och respektive specialidrottsförbund: Svenska Skidförbundet (längd), Svenska Friidrottsförbundet, Svenska orienteringsförbundet, Svenska innebandyförbundet och Svenska badmintonförbundet.

I avtalen förbinder sig idrottsförbunden att förlägga olika arrangemang och tävlingar i Umeå, och kommunen att medfinansiera verksamhetsledarnas tjänster, idrottsmedicinsk support samt att tillhandahålla idrottsanläggningar utan kostnad.

Under perioden 2021–2023 har stödet från Umeå kommun uppgått till 2,9–3,1 miljoner kronor per år, till löner och idrottsmedicinsk support. Kostnader kopplade till externa anläggningar som Badmintonstadion, asfaltbanan och konstsnöspår på Nydala har de senaste åren täckts tillfälligt av Umeå Fritid men inkluderas nu i kommunens övergripande finansiering.

Idrottshögskolans kompetenscentrum beviljas 3 532 222 kronor 2024, 3 626 489 kronor 2025 samt 3 723 583 kronor 2026.

Mer information: 
Anders Ågren (M) 
vice ordförande 
kommunstyrelsen 
Umeå kommun 
070-341 67 64 
anders.agren@umea.se

Janet Ågren (S)
2 vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum