Umeå kommun

Jämställdhet ett levande samtalsämne på äldreomsorgens utredningsenhet

Dela

Under de senaste åren har äldreomsorgens utredningsenhet Utredning äldre arbetat med jämställdhetsfrågor och ökat kunskapen hos personalen. Det är ett exempel när aktivt jämställdhetsarbete gör skillnad för individen. Utvecklingsarbetet har resulterat i ett förändrat arbetssätt, och en stor skillnad är att ärenden numera avkönas när de lyfts av handledare inför beslut.

– En intern undersökning visade bland annat att det fanns skillnader i hur män och kvinnor beviljats bistånd samt hur de olika könen upplevde anhörigvården. Resultaten var startskottet för vårt jämställdhetsarbete, ett aktivt arbete för att förhindra att oskäliga skillnader finns, säger Ida Bergström, enhetschef på Utredning äldre.

Arbetet började med en processledarutbildning i jämställdhet våren 2019. Utbildade processledare hade sedan rollen att agera stöd till chefer i arbetet med jämställdhetsintegrering inom sina respektive verksamheter. En förändring som skett i processen är att ärenden numera avidentifieras när handläggare lyfter ärenden, för att minska risken för att faktorer som kön och ålder ska spela in i besluten om bistånd. 

– Ojämställdhet kan snabbt öka igen, och vi håller ämnet levande genom bland annat övningar och utbildningar. En arbetsgrupp har dessutom ansvar för att fortsätta driva arbetet på enheten. Vi är stolta över att våra handläggare har en medvetenhet och förståelse för betydelsen av jämställdhetsarbetet, säger Ida Bergström. 

Utredning äldres jämställdhetsarbete och dess goda resultat har bland annat presenterats för regeringskansliet och förhoppningen är att Utredning äldre kan inspirera fler kommunala verksamheter att arbeta med jämställdhet i stort och i smått.

Kontakter

Bilder

Ida Bergström, enhetschef Utredning äldre.
Ida Bergström, enhetschef Utredning äldre.
Ladda ned bild

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye