Umeå kommun

Satsning på enskilda avlopp ska säkra Umeås vatten

Dela

Under fyra år ska Umeå kommun genomföra omfattande insatser för att alla enskilda avlopp i kommunen ska klara kraven på rening. Det bidrar till minskad övergödning och skydd av dricksvatten.

Miljöinspektörer från Umeå kommun gör tillsyn av ett enskilt avlopp för att kontrollera funktionerna i avloppsanläggningen.
Miljöinspektörer från Umeå kommun gör tillsyn av ett enskilt avlopp för att kontrollera funktionerna i avloppsanläggningen.

Alla små avlopp ska uppfylla miljöbalkens reningskrav år 2027. Det framgår av Umeå kommuns utvecklingsstrategi för vatten och avlopp, som beslutades 2022. Av Umeå kommuns cirka 7 300 små avlopp finns det uppskattningsvis runt 5 700 små avloppsanläggningar som skulle kunna ha en bristfällig rening och därför kan orsaka fara för människors hälsa och miljö.

Nu har miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat om en handlingsplan för hur information, tillsyn och ansökningar om åtgärder ska hanteras för att klara målet till 2027. Det innebär bland annan ett behov av fler miljöinspektörer.

– Det är i sig inget nytt att vi gör tillsyn på små avlopp. Det som är nytt här är omfattningen och det kräver att vi tillför personalresurser, säger Andreas Sjögren (S), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ett avlopp som inte fungerar blir en källa till spridning av näringsämnen som bidrar till övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten. Brister i avloppen kan också orsaka spridning av bakterier som förorenar bad- och dricksvatten. Enligt miljölagstiftningen är det ägaren av avloppet som har ansvaret att avloppet fungerar och uppfyller reningskraven.

– Det handlar helt enkelt om att värna Umeåbornas hälsa och möjligheter till rekreation, bad och fiske. Jag är helt övertygad om att merparten av alla med eget avlopp vill göra rätt och ta ansvar, men det är inte alltid så lätt. Därför försöker vi ge information och vägledning om vad som gäller och hur man kan göra, säger Andreas Sjögren (S).

Arbetet pågår under fyra år med start hösten 2023. Tillsynen kommer att göras område för område. Den inleds med att kommunens miljöinspektörer skickar ut informationsbrev och inbjudan till informationsmöte till alla med eget avlopp i området. Vilka områden man börjar med beror på faktorer som ekologisk status, total belastning och hälsoskyddsaspekter.

– Men vänta inte på att det ska bli din tur. Har du på känn att ditt avlopp inte fungerar kan det vara klokt att göra en bedömning och börja planera för att åtgärda avloppet redan nu. På så sätt kan du undvika en avgift för tillsynen, säger Andreas Sjögren (S).

För den som vill bedöma sitt avlopp på egen hand finns en checklista på kommunens webbplats. Om man kommer fram till att avloppet måste åtgärdas är det viktigt att kontrollera om det krävs en ansökan eller om det ryms inom ramen för nuvarande tillstånd.  Ansökan för tillstånd om enskilt avlopp görs på kommunens webbplats. För frågor är man välkommen att kontakta Miljö-och hälsoskydd via mejl och telefon.

Läs mer på www.umea.se/egetavlopp

Mer information

Andreas Sjögren (S)
ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden
070-330 53 68
andreas.sjogren@umea.se

Julia Algotsson (C)
vice ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden
076-763 60 38
julia.algotsson@umea.se

Erika Nilsson
enhetschef miljö-och hälsoskydd
090-16 16 65
erika.nilsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum