Region Uppsala

Region Uppsala nominerar Noors slott till Stora Turismpriset 2023

Dela

Noors slott, vackert beläget mellan två sjöar i en lugn och naturskön miljö i Knivsta kommun, är Uppsala läns kandidat till Stora Turismpriset 2023. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman. Priset är på 100 000 kronor och vinnaren utses den 6 december.

Bild för fritt förfogande.
Noors slott är nominerat till Stora Turismpriset 2023.

Varje år får samtliga svenska län nominera en kandidat. Alla som blir nominerade får en belöning på 10 000 kronor. Den 6 december koras sedan vinnaren, som förutom äran också får 100 000 kronor.

Priset ges till aktörer som på ett nytänkande och innovativt sätt bidrar till spridning av kunskap och utveckling av besöksnäringen. De ska också metodiskt och målmedvetet utveckla en hållbar verksamhet. Priset delas ut i samband med SKR:s årliga konferens "Besöksnäringen på agendan".

Från Uppsala län nominerar nu Region Uppsala alltså Noors slott. Noors slott är ett mindre barockslott där det även bedrivs hotell- och konferensverksamhet.

Motiveringen lyder:

Med stor omsorg om både gäster och medarbete har detta familjeföretag framgångsrikt hittat sin nisch och levererar ett värdskap som sätter fingret på besöksnäringens unika förmåga att skapa oförglömliga upplevelser och bemötande som lever kvar i minnet. Ett uttryck för den nominerades nytänkande kring att skapa upplevelser för olika målgrupper är att de anordnar sommarpensionat för seniorer. Noors slott utmärker sig i arbetet med den sociala hållbarheten och har med stor omsorg inkluderat och utvecklat, såväl unga som funktionsnedsatta i sin verksamhet, både genom praktik och med daglig verksamhet.

- Region Uppsala har i år valt att nominera Noors slott, då vi anser att de bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen. Service och gästen i fokus är verkligen det som gäller för Noors slott. De värnar med andra ord det som är besöksnäringens unicitet, nämligen att skapa goda upplevelser i kombinationen med det som är näringens profession - att ge ett gott bemötande, säger Lotta Samuelsson, besöksnäringsstrateg på Region Uppsala.  

- Besöksnäringens hjärta är att ge besökaren fina upplevelser och fina minnen. På Noors slott är lyx inte enbart exklusivitet, utan hög kvalitet och gott värdskap. Att skapa framgång genom att sätta gäster och medarbetare främst är en modell som stärker den svenska besöksnäringen, säger Unn Harsem (C), regionråd med ansvar för regional utveckling. 

Fakta Stora Turismpriset

Stora Turismpriset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. Det är en fristående stiftelse vars syfte är att främja utvecklingen av kunskap inom svensk turism. Tillväxtverket är idag stiftelsens huvudman och utser dess styrelse. Administration och förvaltning av stiftelsen hanteras av Tillväxtverket och Kammarkollegiet.

Kontakter

Unn Harsem (C), regionråd med ansvar för regional utveckling: 072 – 202 23 81
Lotta Samuelsson, besöksnäringsstrateg, Region Uppsala: 072 – 202 99 07
Sofia Hjärner, ägare av Noors Slott: 070 – 850 71 17

Bilder

Bild för fritt förfogande
Noors slott är nominerat till Stora Turismpriset 2023.
Ladda ned bild
Bild för fritt förfogande.
Sofia och Håkan Hjärner är paret bakom Noors slott.
Ladda ned bild

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 november 202328.11.2023 16:20:21 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala ska beakta språkkunskaper vid rekrytering Kunskaper i svenska språket ska tas i beaktande i rekryteringssammanhang, när det bedöms vara relevant för tjänsten. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Region Uppsala ska under 2024 dessutom bygga upp ett regionövergripande stöd för utlandsutbildade. När en chef upptäcker att en medarbetare brister i språket ska detta fångas upp, och åtgärdas inom ramen för detta stöd. Region Uppsala ska även, via Region Uppsala folkhögskola, inom fem år ge stöd till de undersköterskor som behöver språkstöd för att nå yrkestiteln undersköterska. Även detta enligt beslutet från regionstyrelsen. Region Uppsala har utrett frågan om språkkunskaper och bland annat kommit fram till att de befintliga språkkrav som finns för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, i kombination med den rekryterande chefens möjlighet att göra en enskild bedömning, är tillräckliga. Samt att Region Uppsalas interna språkutbildning i svenska, och sjukvårdssvens

Uppsnabbat från regionfullmäktige 22 november22.11.2023 19:18:51 CET | Pressmeddelande

Delårsrapport januari-augusti godkänd Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari–augusti 2023. Region Uppsalas resultat för 2023 beräknas bli minus 1 040 miljoner kronor, men efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor blir resultatet minus 333 miljoner kronor, vilket är 483 miljoner kronor sämre än budgeterat. Verksamhetens kostnader är högre än budgeterat främst på grund av högre pensionskostnader. Den ansträngda bemanningssituationen på bland annat Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping genererar höga kostnader för inhyrd personal. Även Nära vård och hälsa har höga inhyrningskostnader. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade på att fullmäktige skulle ge regionstyrelsen i uppdrag att se över hur man kan stärka arbetet med uppsiktsplikt för ökad kostnadskontroll. Fullmäktige beslutade att bifalla yrkandet. Prisjustering av Mälardalstaxan Regionfullmäktige beslutade att godkänna Mälardalstrafiks beslut om att hö

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen 21 november21.11.2023 16:26:28 CET | Nyheter

Region Uppsala initierar upphandling av hyperhidrosvård Sjukhusstyrelsen beslutade att initiera en upphandling av hyperhidrosvård. Bakgrunden är att väntetiderna till behandling av hyperhidros, överdriven svettning, har ökat under flera år. För att kunna reducera vårdköerna avsätter man 4 miljoner kronor under 2024 till att upphandla behandlingar. I första hand är det patienter i Uppsala län som redan står i kö som kommer att behandlas. (S), (V) och (MP) reserverade sig efter att först ha yrkat på att ärendet skulle återremitteras, därefter att det skulle avslås. De yrkade också på ett tillägg om att upphandlad vårdgivare förbinder sig att inte anställa personal som varit anställd av Region Uppsala under de senaste 12 månaderna. Detta avslogs. Svar på initiativ om studielön också för undersköterskor Mårten Fjällström (MP) hade väckt ett initiativärende där han föreslog att Region Uppsala ska utreda förutsättningarna för att möjliggöra studielön för undersköterskor som önskar vidareutbi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum