Myndigheten för press, radio och tv

Medierna i P1 om Uppdrag granskning frias

Dela

Granskningsnämnden friar Medierna i P1 som anmäldes av Uppdrag gransknings ansvarige utgivare.

I Medierna den 6 maj i år diskuterades en uppmärksammad granskning av en litteraturprofil som Uppdrag granskning hade påbörjat, men valt att pausa. Med utgångspunkt i det aktuella fallet diskuterades huruvida ett opublicerat program kan skapa publicitetsskada för den som granskats. Litteraturprofilen medverkade i inslaget och sa bland annat att granskningen hade misstänkliggjort honom och förstört hans liv.

Inslaget i Medierna anmäldes av Uppdrag gransknings ansvarige utgivare. Han ansåg bland annat att det fanns specifik kritik mot honom som han inte fick möjlighet att bemöta, varken i programmet eller i den kommentar från honom som lästes upp i programmet veckan därpå. Granskningsnämnden bedömer att kritiken som företagsledaren förde fram inte krävde ett specifikt bemötande från utgivaren, utöver det utrymme som han gavs i programmet. Inslaget stred därför inte mot kravet på opartiskhet. Sveriges Radio har också följt bestämmelsen om genmäle (23/01598).

Att begära genmäle

Sveriges Radio och SVT ska ge den som har ett befogat anspråk på att bemöta ett påstående tillfälle till genmäle.  Den som vill begära genmäle ska göra det direkt till programföretaget som måste behandla begäran skyndsamt. Om programföretaget beviljar begäran ska bemötandet sändas så snart det kan ske i eller i anslutning till program av samma eller likartad karaktär.

Granskningsnämnden har i flera tidigare beslut prövat om någon har haft ett befogat anspråk på genmäle t.ex. dnr 21/00699, 17/03872 och 16/03281.

Fällda ärenden

  • Inslag i SR:s Ekonomiekot fälls för felaktig återgivning av börskurser (23/02342)
  • UR:s Konsumtionschocken om kläduthyrning fälls för otillbörligt gynnande av ett klädföretag (23/01184)

Friade ärenden

  • Inslag i SVT:s Rapport och Aktuellt om en granskning av friskolekoncerners fastighetsköp (23/00793)
  • SVT, ett avsnitt av den danska dramaserien Carmen Curlers (23/02315)
  • SR:s Meny i P1 om en ostbutik (23/01234)
  • Inslag i SR:s Ekot och Godmorgon, världen! om upptrappat våld i Mellanöstern (23/01365 och 23/01372)

.

Nyckelord

Kontakter

Om oss

Granskningsnämnden för radio och tv är ett självständigt organ inom Myndigheten för press, radio och tv som har till uppgift att pröva om de som sänder radio och tv följer de regler som gäller för sändningarna. Program som prövas av nämnden kan antingen frias, frias med kritik eller fällas. Myndigheten för press, radio och tv lyder under regeringen och tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

Svensk tv-marknad: Utmaningar och trender24.11.2023 14:32:33 CET | Pressmeddelande

Tv-marknaden påverkas just nu starkt av att ekonomin försämras och att konjunkturen försvagas. Det visar rapporten Svensk tv-marknad 2023 som Myndigheten för press, radio och tv tagit fram och som beskriver den svenska tv- och streamingmarknaden. En marknad där konkurrensen är fortsatt mycket hög om abonnenter, rättigheter och annonsintäkter - vilket påverkar de stora svenska kommersiella tv-husen negativt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum