Afa Försäkring

Livesänt seminarium: Arbetsskadeutredningen

Dela

SOU 2023:53 En ändamåls­enlig arbetsskade­försäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet presenteras av särskilda utredaren Dan Holke och sekreterare Ossian von Friesen på ett seminarium hos Afa Försäkring. Du kan delta på plats eller digitalt.

Foto: Johnér bildbyrå.

Särskilda utredaren Dan Holke och sekreterare Ossian von Friesen berättar om utredningens förslag som syftar till att ge ekonomisk trygghet vid arbetsskada samt rättssäkra beslut som bygger på rätt kunskap om risker i arbetsmiljön.

Sedan 2005 har antalet beslut från Försäkringskassan om att bevilja livränta minskat kraftigt. Arbetsskadeutredningens förslag har som syfte att vända den utvecklingen.

I december 2021 fick en särskild utredare i uppdrag av regeringen att se över arbetsskadeförsäkringen. Översynens syfte är att säkerställa att arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid arbetsskada samt att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd.

För att säkerställa att arbetsskadeförsäkringen ger ekonomisk trygghet vid arbetsskada och att det finns förutsättningar för en rättssäker, effektiv och könsneutral tillämpning har Arbetsskadeutredningen lagt ett antal förslag.

Några av förslagen gäller:

  • Sänkta och tydligare krav för rätt till livränta (framför allt sänks varaktighetskravet för inkomstförlusten från 1 år till 180 dagar).
  • Tydligare arbetsskadeprövning (bland annat förtydligas principen om befintligt skick).
  • Undantagen vid smitta och vissa psykiska samt psykosomatiska skador.

Medverkande:
Särskilda utredaren Dan Holke och sekreterare Ossian von Friesen.

När och var?

Datum och tid: torsdag 5 oktober kl. 9.00–10.00. För dig som deltar fysiskt på plats serveras fika från kl. 8.30.

Plats: Detta är ett hybridseminarium där du kan välja att antingen delta digitalt via livesändning eller att vara fysiskt på plats i Hörsalen hos Afa Försäkring på Klara Södra kyrkogata 18, Stockholm

Anmälan

Anmäl dig senast 3 oktober till att delta på plats.

Anmäl dig senast 4 oktober till att delta digitalt.

Mer information och frågor

Länk till sidan om seminariet på Afa Försäkrings webbplats.

SOU 2023:53 En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet

Presskontakt: Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring, 0730-96 35 12, linda.harling@afaforskakring.se

Övriga frågor om seminariet? Välkommen att kontakta oss via e-post: afaseminarier@afaforsakring.se

Afa Försäkring

9 av 10 är försäkrade via jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. afaforsakring.se 

Följ Afa Försäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Afa Försäkring

Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet – utlysning av nytt FoU-program4.12.2023 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Afa Försäkring och Alecta utlyser det gemensamma treåriga FoU-programmet Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet, med fokus på förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser. Forskningen ska bidra till att öka hälsan och minska lång sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa i det privata näringslivet. FoU-programmet omfattar 30 miljoner kronor och startar i september 2024, men redan från den 4 december kan forskare ansöka om finansiering.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum