Röda korset

Ny rapport: Så ska traumavården förbättras

Dela

Krig och konflikt. Våld och tortyr. Samtidigt syns inte alla ärr på utsidan. Många kvinnor med erfarenhet av flykt lider idag i tysthet − hindren för att erhålla behandling kan vara många. Nu visar en ny rapport från Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering hur traumabehandling kan förbättras.

Många kvinnor med bakgrund av krig, tortyr och flykt lever med både psykisk och fysisk ohälsa. Tyvärr stöter de ibland på hinder som hindrar dem från att få den behandling och vård de har rätt till och behöver. Projektet "Mitt hjärtas syster" har varit aktivt sedan 2021 och syftar till att säkerställa högkvalitativ och jämlik vård för traumatiserade kvinnor med flyktingbakgrund. I den nya rapporten valde forskargruppen att rikta in sig på traumabehandling som erbjuds på de sex behandlingscenter för krigsskadade och torterade som drivs av Svenska Röda Korset i Stockholm, Göteborg, Skövde, Uppsala, Skellefteå och Malmö. 

Rapporten inkluderar analyser av intervjuer med kvinnliga patienter som har genomgått traumabehandling samt insikter från fokusgrupper med vårdpersonalen på dessa behandlingscenter. Rapporten är författad av Linda Jolof och Patricia Rocca, båda verksamma vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö.  

– Resultaten tyder på att den traumafokuserade behandlingen ger positiva effekter, men den kan också upplevas som krävande för både kvinnor och vårdpersonal. I rapporten framgår förslag från de intervjuade kvinnorna och vårdpersonalen om hur vården kan anpassas efter kvinnornas behov, inklusive bättre samverkan och användning av digitala lösningar, säger Linda Jolof, legitimerad psykolog och projektledare för "Mitt hjärtas syster”.  

Rapporten visar att traumafokuserad behandling, med sina positiva effekter på kvinnors hälsa, bör förbättras ytterligare. För att möta behoven hos denna målgrupp är ett holistiskt synsätt på hälsa avgörande, och kvinnorna bör aktivt delta i utvecklingen av skräddarsydda behandlingsstrategier. För att skapa ett sammanhängande och effektivt stödsystem för kvinnor med traumabakgrund är ökad samverkan mellan vården, myndigheter och civilsamhället nödvändig. Dessutom krävs mer inriktad och kulturellt känslig forskning för att utveckla och erbjuda adekvat vård och stöd.  

Kliniska rekommendationer har tagits fram för att förbättra vården och stödet till kvinnor med traumabakgrund. Dessa inkluderar:  

  • Ökad tillgänglighet till vård: Behovet av fler aktörer som kan erbjuda interdisciplinär traumafokuserad behandling för att ta hänsyn till alla aspekter av hälsa betonas.   

  • Kunskapsspridning: Bättre spridning av kunskap om trauma och tillgängliga behandlingsalternativ är viktigt, inklusive utbildning och samverkan mellan aktörer.  

  • Anpassad behandling: Vikten av att anpassa behandlingen efter målgruppens komplexa livssituation, inklusive möjligheten till barntillsyn under vårdbesök och stöd i grupp.  

  • Digitala lösningar: För att öka tillgängligheten föreslås utvecklingen av digitala behandlingsalternativ.  

Dessa rekommendationer är avgörande för att förbättra vården och stödet för kvinnor med traumabakgrund och kommer att främja ett mer holistiskt och anpassat tillvägagångssätt för att bemöta deras specifika behov.  

Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering är ett långsiktigt samarbete mellan Svenska Röda Korset och Röda Korsets Högskola. 

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Fortsatt starkt folkligt stöd för familjeåterförening20.11.2023 07:50:00 CET | Pressmeddelande

Den 8 november har riksdagen gått vidare med ett av de lagförslag som aviserades i Tidöavtalet 2022. Lagändringen som börjar gälla den 1 december innebär bland annat att det blir ännu svårare för familjer att återförenas och leva tillsammans i Sverige och begränsningar möjligheten till uppehållstillstånd av humanitära skäl. Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Röda Korset genomfört en opinionsundersökning som visar att lagändringarna strider mot folkviljan och att en majoritet av den svenska befolkningen stöder en mer human migrationslagstiftning.

Svenska Röda Korset i nytt forskningsprojekt kring avfallshantering i humanitära insatser6.11.2023 11:05:00 CET | Pressmeddelande

Svenska Röda Korset har inlett ett forskningsprojekt med målet att undersöka och utveckla avfallshanteringen i humanitära insatser. I ett första steg fokuserar studien på att utforska möjligheterna att använda förgasning som teknisk lösning för att hantera det avfall som oundvikligen uppstår under kriser. Projektet finansieras av Europeiska Unionen (DG ECHO).

Internationella rödakorsrörelsen kraftsamlar mot psykisk ohälsa10.10.2023 07:50:00 CEST | Pressmeddelande

Den 10 oktober är Världsdagen för psykisk hälsa, World Mental Health Day. Nästan en miljard människor över hela världen lever med psykisk ohälsa, och denna siffra ökar dramatiskt på grund av pågående konflikter, naturkatastrofer och andra kriser. Som ett led i att svara upp mot de enorma behoven anordnar Svenska Röda Korset en stor internationell konferens – men fler insatser och investeringar behövs.

3 400 anhöriga saknas av personer i Sverige30.8.2023 07:50:00 CEST | Pressmeddelande

Krig, konflikter och katastrofer fortsätter att orsaka svåra och långvariga humanitära konsekvenser, bland annat att familjer splittras och förlorar kontakten med varandra. Just nu saknar minst 1000 personer i Sverige information om vad som hänt nästan 3 400 anhöriga i utlandet. Många familjer lever med den känslomässiga pressen det innebär att inte veta vad som hänt. Samtidigt ställs anhöriga ofta inför flera olika juridiska, ekonomiska och sociala utmaningar som de måste hantera för att kunna gå vidare i livet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum