Umeå kommun

Behov av att stärka brandförsvarets verksamhet

Dela

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd redovisar ett underskott på 4,4 miljoner för perioden januari-augusti. Underskottet beror främst på personalsituationen inom deltidsverksamheten (RiB), vikarie- och övertidskostnader för heltidsbrandmän och kostnader för personal som leder räddningsinsatser. På nämndens möte den 27 september beslutade man därför om en åtgärdsplan för 2023.

Åtgärdsplanen innebär bland annat att flera övningar och utbildningstillfällen för personalen ställs in under hösten och att arbete som kan finansieras med externa medel prioriteras. Planen innebär även att personal från brandstationen i Umeå endast i begränsad omfattning täcker upp för vakanser på deltidsstationerna, vilket minskar vikarie- och övertidskostnaderna för heltidsbrandmännen. Om åtgärderna behöver pågå en längre period kommer det att leda till negativa effekter på förmågan att genomföra räddningsinsatser.

- Nu behöver vi nå en verksamhet och budget i balans och därför har vi tagit en åtgärdsplan för resten av det här året. Men det är en kortsiktig lösning och det är viktigt att vi inte bara tittar på ekonomin, utan även på de konsekvenser som det här kan få. Åtgärdsplanen ska kompletteras med en riskbedömning för arbetsmiljön, säger Lena Karlsson Engman (S), ordförande i Umeåregionens brand- och räddningsnämnd.

Utmaningar inom deltidsverksamheten

Det finns ett stort rekryteringsbehov till deltidsstationerna. Ifjol rekryterades 20 nya deltidsbrandmän och bedömningen är att lika många till behövs varje år de kommande åren. Men det medför en utbildnings- och introduktionskostnad som det i dagsläget inte finns täckning för i budgeten.

- Deltidsbrandmännen är den största personalgruppen inom brandförsvaret och de är en förutsättning för att ska vi kunna bedriva en effektiv räddningstjänst på orter som till exempel Robertsfors, Vindeln och Sävar. Det är större omsättning på personal nu än tidigare och det gör att vi behöver utbilda fler brandmän varje år. Vi behöver även vara rädda om den personal vi redan har och ge dem förutsättningar att fortsätta sitt arbete, säger Olov Nilsson (S), ledamot från Robertsfors kommun.

Möta kommande behov

- Vi måste tänka långsiktigt för att få en balans mellan verksamhet och budget. Framöver har brandförsvaret stora behov av att utöka verksamheten och rekrytera fler medarbetare för att kunna upprätthålla beredskap och möta de ökade lagkraven. De nya reglerna för dygnsvila är också något vi måste ta med i beräkningen inför kommande år, säger Lena Karlsson Engman (S).

Budgetavvikelse januari-augusti

Deltid brandmän (RiB) -2,9 miljoner
Heltid brandmän -0,8 miljoner
Dagtid (inkl ledning av räddningsinsatser) -0,8 miljoner
Drift +/- 0

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd är en gemensam nämnd för Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner. Verksamheten innefattar räddningstjänst och olycksförebyggande arbete i de tre kommunerna.

Kontakt

Lena Karlsson Engman
ordförande, Umeå kommun
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Olov Nilsson
ledamot, Robertsfors kommun
070-588 83 22
olov.nilsson@robertsfors.org

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum