Civil Rights Defenders

Polisen går på magkänsla – Civil Rights Defenders kommenterar JO:s granskning

Dela

Kroppsvisitationer görs på magkänsla och personer som bor eller vistas i så kallade utsatta områden utsätts för godtyckliga polisingripanden i större utsträckning än andra. Det visar JO:s granskning som släpptes igår. Civil Rights Defenders ser allvarligt på att de rättssäkerhetsgarantier som ska skydda personer mot obefogade tvångsåtgärder inte upprätthålls.

Civil Rights Defenders har under lång tid bedrivit påverkansarbete mot polisen och politiker för att motverka diskriminerande poliskontroller. Igår publicerades Justitieombudsmannens (JO) granskning av polisens användning av kroppsvisitationer och husrannsakan i fordon.

– En slutsats som kan dras av granskningen är att personer som bor eller vistas i så kallade utsatta områden utsätts för godtyckliga polisingripanden i större utsträckning än andra personer, säger Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders.

Litar "till sin känsla"

Granskningen som bygger på dokumentation från 650 ingripanden i fyra lokalpolisområden bekräftar Civil Rights Defenders analys av polisens användning av kroppsvisitation. Poliser litar i stor utsträckning “till sin känsla” vid bedömningen av om en kroppsvisitation bör genomföras snarare än att analysera de konkreta omständigheter som lagen kräver. Granskningen visar också att personer som bor eller vistas i så kallade utsatta områden utsätts för den sortens godtyckliga polisingripanden i större utsträckning än personer i andra områden och att endast 10–15 procent av polisens ingripanden resulterat i att ett vapen eller andra farliga föremål identifierats.

– Att så få polisingripanden resulterat i att vapen eller något annat farligt föremål identifierats bekräftar att godtyckliga polisingripanden utgör en ineffektiv metod för att förebygga och bekämpa brott, säger Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders.

Allvarligt ur ett rättssäkerhetsperspektiv

JO har utifrån underlaget inte kunnat uttala sig om huruvida ingripanden skett på diskriminerande grund. Man observerar dock att majoriteten av de som utsätts för kroppsvisitation är unga män med icke-europeiskt klingande namn och att många ingripanden sker i så kallade utsatta områden. Detta visar på att polisens arbetsmetoder i praktiken leder till strukturell diskriminering.

– Det som framkommit i granskningen är allvarligt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Det behövs bättre lagstiftning och bättre arbetsmetoder inom polisen. Alla människor ska vara skyddade mot obefogade polisingripanden, oavsett var de bor, säger Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders. 

Civil Rights Defenders ser positivt på att polisen har påbörjat ett arbete med att digitalisera polisers dokumentation av beslut om kroppsvisitation och att Polismyndigheten nu ska överväga att införa ett internt system för kvalitetsgranskning av beslut. Civil Rights Defenders har länge påpekat behovet av bättre arbetsmetoder för att undvika godtyckliga polisingripanden och bättre lagstiftning för att skydda människor mot diskriminerande polisingripanden.

Kontakta oss  

Civil Rights Defenders har många års erfarenhet av att bevaka frågan om etnisk rasprofilering och diskriminerande kontroller i polisens brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete. Våra juridiska experter finns tillgängliga för att kommentera JO:s granskning, bristerna i polisens arbete och hur detta tummar på rättssäkerheten.

Seminarium i höst 

Den 23 november arrangerar vi på Civil Rights Defenders ett seminarium i Stockholm med anledning av att Brottsförebyggande rådet (BRÅ) släpper en rapport i oktober om diskriminering i polisens arbete. Under seminariet kommer rapportförfattarna från BRÅ att medverka. Civil Rights Defenders kommer även att bjuda in Polismyndigheten att delta i seminariet för att diskutera rapportens slutsatser.

Nyckelord

Bilder

Aida Samani, Senior Legal Advisor, Civil Rights Defenders
Aida Samani, Senior Legal Advisor, Civil Rights Defenders
Ladda ned bild

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som grundades i Sverige 1982. Vi arbetar för och tillsammans med tusentals människorättsförsvarare som kämpar för att demokrati ska gälla och de mänskliga rättigheterna respekteras världen över. Vår uppgift är att se till att de kan arbeta säkrare, smartare och snabbare. Vi håller även makthavare i Sverige ansvariga när de kränker mänskliga rättigheter på hemmaplan.

Läs om vilka länder och regioner vi bevakar här.

Läs om vårt uppdrag och våra arbetsmetoder här.

Följ Civil Rights Defenders

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Civil Rights Defenders

Lundinrättegången: Människorättsförsvarare från Sydsudan i Sverige – boka intervju1.12.2023 12:50:35 CET | Pressmeddelande

Just nu pågår Sveriges genom tiderna största rättegång. Företagsledarna Ian Lundin och Alexandre Schneiter står åtalade för medhjälp till grovt folkrättsbrott i nuvarande Sydsudan. Än har ingen från landet deltagit i rättegången, och få röster har hörts i den svenska medierapporteringen. Vi har nu bjudit in sydsudanesiska människorättsförsvarare som är tillgängliga för intervjuer i Stockholm 4–8 december. Kontakta oss för intervju.

Major setback for victims in the Lundin Oil trial as court throws out damage claims29.11.2023 18:38:13 CET | Press release

A recent decision from the Stockholm District Court means that the South Sudanese plaintiffs in the historic Lundin Oil trial regarding war crimes will not be able to have their damage claims tried as part of the criminal trial. This decision makes it considerably more difficult – in practice almost impossible – for them to obtain redress and exposes the systematic obstacles that victims of international crimes face in their struggle for justice, according to an analysis by the human rights organisation Civil Rights Defenders. The organisation monitors the daily proceedings in this historic case, in which two former representatives of the Swedish oil company Lundin Oil, now Orrön Energy, are charged with aiding and abetting war crimes.

Stort bakslag för offer i Lundinrättegången28.11.2023 17:55:20 CET | Pressmeddelande

De målsägande som ingår i Lundinrättegången förlorar nu möjligheten att få skadeståndsfrågan prövad inom ramen för brottmålsrättegången. Beslutet från Stockholms tingsrätt gör det avsevärt mycket svårare, i praktiken nästan omöjligt, för offren att få upprättelse och blottlägger de systematiska hinder som de som fallit offer för folkrättsbrott ställs inför i sin kamp för rättvisa. Det menar människorättsorganisationen Civil Rights Defenders som från start följt den historiska Lundinrättegången där två tidigare företrädare för det svenska oljebolaget Lundin Oil, numera Orrön Energy, står åtalade för medhjälp till grovt folkrättsbrott.

Arresteringsorder mot Bashar al-Assad och tre av hans medarbetare för krigsbrott och brott mot mänskligheten i Syrien15.11.2023 08:42:59 CET | Pressmeddelande

Franska domare har utfärdat internationella arresteringsorder mot flera högt uppsatta representanter för den syriska regimen, däribland president Bashar al-Assad. Beslutet är ett resultat av en utredning som inleddes efter att syriska brottsoffer och organisationer i mars 2021 lämnade in en anmälan om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten efter saringasattacker i Syrien. Civil Rights Defenders är idag part i målet. Liknande anmälningar har lämnats in i Sverige och Tyskland där förundersökning fortsatt pågår.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum