GlobeNewswire

Aktias placeringsutsikt: Räntechocken på placeringsmarknaden är över och det finns många möjligheter för placerare

Dela

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
27.9.2023 kl. 9.00

Hittills har 2023 varit ett bra år på placeringsmarknaden. Den globala aktiemarknaden har från årets början avkastat nästan 13 procent mätt i euro och i praktiken kompenserat för fjolårets nedgång. Även avkastningen på räntemarknaden är klart på plus.

I sin senaste placeringsutsikt skriver Aktia att avkastningen och risken återigen har börjat gå hand i hand i takt med att de skarpaste räntehöjningarna lugnat ner sig. Mer riskfyllda ränteplaceringar har avkastat bättre än riskfria, och aktieplaceringar har i genomsnitt gett bäst avkastning. Samtidigt har avkastningsskillnaderna varit historiskt stora.

”Aktiemarknaden i USA har varit överlägsen med några stora teknikjättar i spetsen, medan den mer cykliska finska aktiemarknaden, som är beroende av trenderna i tillverkningsindustrin, har sjunkit till minussidan i kölvattnet av de låga ekonomiska siffrorna från Kina. Skillnaderna i prissättningen och tillväxtutsikterna mellan olika marknadsområden är historiskt stora och erbjuder aktiva placerare många möjligheter”, säger Aktias placeringsdirektör Samu Lang.

Aktiernas värderingsnivå är rätt dyr i förhållande till räntorna. Av huvudmarknaderna verkar endast Europa och Finland förmånliga.

Med tanke på räntenivån anser vi att det inte finns mycket utrymme för en uppgång i värderingsnivåerna, tvärtom skulle det vara sunt om värderingsnivåerna sjönk, särskilt i USA. Vi uppskattar att avkastningen på de globala aktiemarknaderna för hela nästa år är kring 3–5 procent. Värderingsnivån på den finska aktiemarknaden är attraktiv, och det finns en stor avkastningspotential när den globala ekonomiska tillväxten börjar tyda på en vändning till det bättre”, säger Aktias allokeringsdirektör Tommi Tähtinen.

Goda tider att vänta för ränteplacerare

Centralbankernas räntehöjningscykel är på slutrakan. Vi väntar oss ännu inte någon större nedgång under de kommande månaderna, men en dämpad ekonomisk tillväxt kommer att bidra till att hålla räntenivån under kontroll och gradvis vända den nedåt.

Vi anser att den bästa miljön för placerare börjar på räntemarknaden under de kommande månaderna. Med tanke på avkastningen är den bästa tiden att gå med i ränteplaceringar inne just nu, om man inte redan är med. Det är också bra att lägga märke till att ränteplaceringar för första gången på länge fungerar som ett väl skyddande element i diversifierade portföljer.

De löpande ränteavkastningarna på alla centrala räntemarknader är tydligt över mediannivån för de senaste 10 åren och när man blickar framåt verkar avkastningsförväntningarna vara attraktiva. För nästa år förutspår vi en god avkastning på olika räntetillgångsslag över hela linjen”, säger Tähtinen, och tillägger:

”Vi förväntar oss en avkastning på 2–4 procent för euroområdets statsobligationer. På euroområdets Investment Grade-obligationer med hög rating förväntar vi oss en avkastning på 4–6 procent. På High Yield-obligationer med högre risk förutspår vi en avkastning på 3–5 procent.”

Kina är den största risken för den globala ekonomin

Den globala ekonomiska utvecklingen ser för närvarande ut att vara tudelad på flera sätt. I USA och Japan har den ekonomiska tillväxttakten i år varit en positiv överraskning, medan tillväxten i euroområdet och på tillväxtmarknaderna, särskilt i Kina, inte har nått upp till förväntningarna. Kinas export (-9 %) och import (-7 %) minskar i snabb takt.

”Kineserna köper mindre från utlandet och utlänningarna köper mindre från Kina. Eftersom Kina är världens fabrik berättar export- och importsiffrorna sin egen historia om läget i världsekonomin”, säger Aktias chefsekonom Lasse Corin.

Utöver Kina-oron menar Corin att skuldtrollet också har vaknat upp igen då de stigande räntorna har lett till en mer kritisk inställning till de stora underskotten i de offentliga finanserna. Frågan är hur länge skuldsättningen kan fortsätta.

Länk till Aktias placeringsutsikt 3/2023

Mer information:

Samu Lang, placeringsdirektör, tfn 050 4226 334, samu.lang(a)aktia.fi

Lasse Corin, chefsekonom, tfn 040 8080 635, lasse.corin(a)aktia.fi

Tommi Tähtinen, allokeringsdirektör, tfn 040 5080 126, tommi.tahtinen(a)aktia.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår prisbelönta kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter cirka 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 30.06.2023 uppgick till 13,8 miljarder euro och balansomslutningen till 12,3 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com


För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Omställningsförhandlingarna inom Aktia Bank har slutförts5.12.2023 12:00:00 CET | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 5.12.2023 kl. 13.00 Omställningsförhandlingarna inom Aktia Bank har slutförts De omställningsförhandlingar enligt samarbetslagen som Aktia Bank Abp inledde 6.11.2023 har slutförts. Som ett resultat av förhandlingarna kommer Aktia Bank att omorganisera sin verksamhet och minska uppskattningsvis 23 befattningar i stället för den ursprungliga uppskattningen på cirka 35 befattningar. Av de uppgifter som upphör riktar sig mindre än hälften till kundgränssnittet och ungefär en tredjedel till koncernfunktioner. I samband med omställningarna ändras sex personers arbetsuppgifter till nya roller. En del medarbetare har erbjudits nya arbetsuppgifter eller roller och därför blir det klart exakt hur många anställningsförhållanden som upphör och vilka ändringar som görs i dem före utgången av året. Syftet med omställningsförhandlingarna är att förenkla och förnya organisationen och verksamheten. Inom kapitalförvaltningen är målet att förbättra kundupplevelsen samt utve

Theodor Wahlgren blir VD för Kvadrat Tech Stockholm30.11.2023 07:02:38 CET | Pressmeddelande

Stockholm, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theodor Wahlgren, VD Kvadrat Tech Stockholm. Theodor Wahlgren har utsetts till VD för konsultföretaget Kvadrats techbolag, Kvadrat Tech Stockholm. Theodor kommer närmast från ALTEN och har sedan tidigare lång erfarenhet från teknikbolag och konsultbranschen. − Vi upplevde direkt att Theodor var perfekt för Kvadrat. Han kombinerar ödmjukhet och lyhördhet och ett genuint intresse för människor med stor nyfikenhet och kunskap inom flera heta tech-domäner. Idag är ju alla bolag på sätt och vis tech-bolag men på Kvadrat Tech satsar vi extra hårt på områden med kraft att förflytta hela branscher här och nu, som datorseende, säkerhet, inbyggda system, machine learning och elektrifiering. För att nämna några. En del säger att framtiden redan är här, och att den bara är ojämnt distribuerad. Jag skulle säga att en hel del av den framtiden tycks ha hamnat hos Theodor. Jag ser fram emot att följa honom, säger David Ståhlberg, koncern-VD för Kvadrat. – D

Vardagen fångad i blixtbelysning28.11.2023 12:19:36 CET | Pressmeddelande

Uppsala, Nov. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lars Tunbjörk 2 dec - 28 jan 2024 Bror Hjorths Hus, Uppsala Lars Tunbjörks fotografier visas i Bror Hjorths Hus Årets sista utställning i Bror Hjorths Hus visar verk ut tre serier av den svenska fotografen Lars Tunbjörk (1956–2015). Den invigs lördag 2 december och pågår till 28 januari 2024. Pressvisning: lämpligast torsdag 30 november kl 10-14 (se mer nedan) Lars Tunbjörk skapade en helt egen fotografisk stil. Den genomsyrade alla hans bilder, oavsett om det rörde sig om foton av hemstaden Borås, det svenska landskapet och dess olika årstider, kontorsmiljöer eller modeller i Paris. Med en säregen blick, tålamod och passion dokumenterade han vardagen i skarp blixtbelysning. Lars Tunbjörks började som pressfotograf och 1982 fick han utmärkelsen Årets fotograf. Det stora genombrottet kom drygt tio år senare med fotoboken Landet utom sig – en både roande och oroande dokumentation av svensk vardag runt decennieskiftet 1990. Ett urval av dessa fot

Aktia börjar betala ränta på spardepositioner 1.1.202424.11.2023 11:00:00 CET | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 24.11.2023 kl. 12.00 Aktia börjar betala ränta på spardepositioner 1.1.2024 Aktia var bland de första att börja betala ränta på tidsbundna depositioner redan i augusti 2022 då marknadsräntan efter en lång tid steg till plussidan. I början av år 2024 börjar vi också betala en depositionsränta på 0,25 % på spardepositionskonton. Spardepositionen har ingen minimigräns för insättningar eller uttag. ”I det här marknadsläget har vi beslutat att börja betala ränta också på spardepositionen, som är det mest flexibla av våra sparkonton. Vi rekommenderar ändå fortsättningsvis våra kunder att spara de pengar man inte har behov för inom den närmaste framtiden i tidsbundna depositioner. För tidsbundna depositioner kan man just nu få en tämligen lockande ränteavkastning under ett eller flera år, även om marknadsräntan i något skede skulle börja sjunka”, säger Thomas Lindholm, direktör med ansvar för personkunders sparande och placeringar på Aktia. För mer information T

Aktias chefsekonom: Även om ekonomin går trögt, köper finländarna aktier och fonder som tidigare22.11.2023 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 22.11.2023 kl. 8.00 Aktias chefsekonom: Även om ekonomin går trögt, köper finländarna aktier och fonder som tidigare Den ekonomiska osäkerheten, den höga inflationen och de stigande räntorna har inte dämpat finländarnas placeringsvilja. Enligt Aktias chefsekonom Lasse Corin har historien lärt oss att de bästa placeringarna görs i svåra tider, och lärdomen verkar ha gått hem. Löntagarnas köpkraft har försämrats kraftigt i takt med att inflationen tilltagit, men trots det har hushållens sparkvot blivit positiv i år. Vändningen beror på både ökade inkomster och en långsammare konsumtionstillväxt. Enligt Lasse Corin ökar den ekonomiska osäkerheten viljan att spara. ”Det är naturligt att hushållen sparar mer när den ekonomiska osäkerheten är stor. Så var fallet under bankkrisen på 1990-talet, finanskrisen 2008 och coronakrisen.” Åtgång på fondplaceringar och aktier Hushållen har fortsatt att placera i fonder exceptionellt livligt under hela 2023. Sedan 2010 ha

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum