Konkurrensverket

Byggnation av idrottshall skulle ha annonserats enligt LOU

Dela

Askersunds kommuns avtal om nybyggnation av en idrottshall annonserades inte enligt upphandlingsreglerna. Avtalet utgör därför en otillåten direktupphandling. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen ska betala 3,2 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

I december 2019 ingick Askersunds kommun ett avtal med en upphandlad leverantör om ny- och ombyggnation av skolbyggnader. När kommunen strax därefter fattade beslut om en ny skolorganisation uppstod ett behov av att även bygga en ny idrottshall. Kommunen ingick då ett avtal med samma leverantör som tidigare hade anlitats för ny- och ombyggnation av skolbyggnader. Avtalet, som uppskattas till ett värde av 43 miljoner kronor, annonserades inte enligt upphandlingsreglerna.

Kommunen anser att avtalet inte behövde annonseras eftersom det omfattas av LOU:s regler om ändring av kontrakt på grund av kompletterande beställningar, och oförutsebara omständigheter. Konkurrensverket anser att ändringsreglerna inte kan tillämpas på det ingångna avtalet och att det är fråga om en otillåten direktupphandling.

– Reglerna om ändring av kontrakt i upphandlingslagstiftningen ska användas restriktivt. Att ett byte av leverantör i viss utsträckning kan medföra merarbete och merkostnader måste ingå i en upphandlande organisations planering och kan endast i undantagsfall motivera en utebliven annonsering, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Karlstad och yrkar att Askersunds kommun ska betala 3,2 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:

Maria Andersson Müller, processråd, 08-700 15 65, maria.anderssonmuller@kkv.se

Nyckelord

Kontakter

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Konkurrensverkets årliga uppsatstävling avgjord28.11.2023 13:03:35 CET | Pressmeddelande

Vindkraft som kan ge elproducenter med diversifierad elproduktion incitament att tillfälligt minska annan elproduktion. Hur Digital Markets Act (DMA) och konkurrensrätten överlappar varandra och vilka följder det har för den rättsliga prövningen av ett agerande. Det är ämnena för de två uppsatser som vinner första pris i Konkurrensverkets uppsatstävling 2023 i kategorierna ekonomi respektive juridik.

Grossistbolag får betala sanktionsavgift för sena betalningar till leverantörer26.10.2023 16:05:49 CEST | Pressmeddelande

Frukt- och gröntföretaget Everfresh har använt sig av en otillbörlig handelsmetod genom att inte betala sina leverantörer i rätt tid. Det anser Konkurrensverket som nu har beslutat att företaget ska betala en sanktionsavgift om fem miljoner kronor. Det är första gången Konkurrensverket beslutar om sanktionsavgift enligt lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH.

Åtaganden från två bryggeriföretag öppnar för bättre konkurrens om leverans av starköl25.10.2023 14:52:03 CEST | Pressmeddelande

Bryggeriföretagen Carlsberg och Spendrups har åtagit sig att ändra sina villkor vid försäljning av starköl till hotell, restauranger och caféer. Företagens åtaganden kommer att göra det möjligt för andra leverantörer att konkurrera om kundernas efterfrågan genom att kunderna nu får större möjligheter att samtidigt ta in starköl från flera bryggerier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum