Umeå kommun

Höjda taxor för konstsnöspåret på Nydala

Dela

Fritidsnämnden har fattat beslut om en taxehöjning för konstsnöspåret på Nydala från och med kommande vintersäsong. Anledningen är bland annat ökade driftskostnader samt de kostnader som tillkommit med den permanentade snölagringen. Barn och unga under 21 år åker även fortsättningsvis kostnadsfritt.

Senast fritidsnämnden höjde taxorna för konstsnöspåret var oktober 2016. Anledningen till den kommande höjningen är att försöket med snölagring och utkörning av snö permanentats vilket har medfört ökade kostnader för driften av konstsnöspåret. Även övriga driftskostnader har ökat markant.

De nya taxorna gäller från och med säsongen 2023/2024, nu gällande taxa inom parantes:

  • Dagkort: 75 kr (50 kr)
  • Årskort: 1 000 kr (900 kr)
  • Låskort: 400 kr (350 kr)
  • Studentkort: 700 kr (600 kr)

För barn och unga är det gratis att åka på konstsnöspåret upp till man fyller 21 år.

Mer information

Nämndens sammanträde pågår till cirka 16.30.

Ari Leinonen (S)
ordförande
fritidsnämnden
070-567 92 14
ari.leinonen@umea.se

Joline Göttfert (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
070-750 08 13
joline.gottfert@umea.se

Stefan Hildingsson
fritidsdirektör
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum