Umeå kommun

Kommunen är en arbetsplats för alla

Dela

Umepride 29 september–1 oktober är tre dagar med kunskap och festligheter för alla. Umeå kommun deltar som samarbetspart, som arbetsgivare och med aktiviteter i enskilda verksamheter, till exempel på Kulturskolan, bibliotek och Kvinnohistoriskt museum.

– Umeå kommun går som arbetsgivare i pridetåget lördag 30 september under parollen ”en arbetsplats för alla”. Ingen ska bli diskriminerad för sin sexuella läggning eller för könsöverskridande identitet, säger Karin Ahnqvist, HR-direktör, Umeå kommun.

Många av Umeå kommuns verksamheter ordnar också aktiviteter i samband med Umepride, till exempel:

  • Kulturskolan och Elevföreningen bjuder in till vimpelverkstad och att gå i prideparaden tillsammans
  • Pridevecka på kommunala bibliotek; regnbågshäng, knattebio, sagostund och pridepyssel med mera
  • Kvinnohistoriskt museum ordnar pridebroderi, mingel, mys och dj
  • Hamnmagasinet Ungdomens hus arrangerar en fest för ungdomar tillsammans med RFSL ungdom och Umepride efter pridetåget.
  • HR-chefer i större företag och organisationer i Umeå deltar i ett samtal om "Umeå – arbetsplatser för alla". Fokus är hbtqi-frågor och att dra lärdomar och inspireras till nästa steg i att skapa ett inkluderande samhälle och erbjuda arbetsplatser för alla.

Läs mer på umea.se/umepride och kontakta enskilda verksamheter för mer information.

Kontakt

Karin Ahnqvist
HR-direktör
Umeå kommun
070-550 79 12
karin.ahnqvist@umea.se

Nyckelord

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye