Transportstyrelsen

Fortsatt hög säkerhet på järnvägen

Dela

Under 2022 minskade antalet omkomna på svensk järnväg, det trots att trafikmängden ökade mellan 2021 och 2022: "Vi ser att det under de senaste 20 år har skett en långsam men kontinuerlig förbättring av säkerheten för de flesta riskgrupper," säger Gisela Liss, utredare vid Transportstyrelsen.

Järnvägsräls.
Transportstyrelsens rapport om järnvägens säkerhet under 2022 lämnas nu över till regeringen och Europeiska järnvägsbyrån. Foto: Adobe Stock Adobe Stock

2022 avled 8 person i olyckor och 8 skadades allvarligt, jämfört med 2021 då 14 personer avled och 4 skadades allvarligt. Inga olyckor där passagerare omkom har rapporterats in under 2022. Det framkommer i Transportstyrelsen nya rapport av den svenska järnvägssäkerheten.

Den vanligaste dödsorsaken på järnvägen är fortfarande självmord. Under förra året ökade antalet självmord i hela riket. På järnvägen minskade däremot antalet från 82 personer 2021 till 60 personer 2022. Transportstyrelsens uppfattning är att aktörer på svensk järnväg tar suicidproblematiken på stort allvar och arbetar med preventiva åtgärder, såsom stängsling och kameraövervakning.

Stora olycksrisker på jobbet

Under förra året omkom en person och en skadades allvarligt på jobbet. Det gör att Sverige inte levde upp till det europiska säkerhetsmålet för anställda under 2022.

– Olycksriskerna för anställda är fortsatt stora. Det är därför viktigt att järnvägsaktörerna fortsätter kompetensutveckla och stärka ett högt säkerhetstänk hos anställda och underentreprenörer, säger Gisela Liss.

Transportstyrelsens rapport om järnvägens säkerhet under 2022 bygger på uppgifter från infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag samt Transportstyrelsens egen tillsynsverksamhet. Rapporten överlämnas nu till regeringen och Europeiska järnvägsbyrån, ERA.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 13 orter i landet och vi har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Följ Transportstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum