Stockholms läns sjukvårdsområde

Lättare att hitta rätt i beroendevårdens behandlingsutbud

Dela

Idag lanserar Beroendecentrum Stockholm sin nya webbplats. Här presenteras ett urval av klinikens behandlingar, som omfattar allt från olika former av läkemedelsbehandlingar till psykologiska behandlingar, rehabiliteringsinsatser och utbildningar. Bredden i behandlingsutbudet är det fortfarande långt ifrån alla som känner till.

-  Det finns mycket okunskap om beroendevården. Till exempel känner många inte till att man som patient hos oss sätter sina egna mål, eller att det finns så många behandlingsmöjligheter som det faktiskt gör, säger Joar Guterstam, överläkare vid Beroendecentrum Stockholm.

Beroendecentrum Stockholm erbjuder personcentrerad vård med patientens fokus. Det innebär att patientens syn på sin situation och sina behov är utgångspunkten i vården. Behandlingsplaner tas alltid fram i samråd mellan patient och behandlare. Trots detta lever det kvar felaktiga uppfattningar om beroendevårdens utformning.

-  Historiskt sett har alkohol- och narkotikaproblem behandlats ganska annorlunda jämfört med andra hälsoproblem. Det har funnits starka inslag av moralism, med olika villkor och krav på patienterna för att de ska erbjudas hjälp. Förr var det också vanligt med vistelser på behandlingshem, där fokus låg på alkohol och narkotika, och det kunde vara svårt att få hjälp för samtidiga psykiska problem. Idag ser det inte ut så. De allra flesta behandlingar sker i öppenvård med ett helhetsperspektiv på hälsan och med insatser som anpassas utifrån individens situation och behov, förklarar Joar Guterstam.

Fler än 50 mottagningar runt om i länet

Det finns en stor spännvidd i patienters problematik på Beroendecentrum Stockholm, där behandlingsbehov och förutsättningar ser väldigt olika ut. Kliniken har över 50 mottagningar runt om i länet som tillsammans täcker en bred expertis. Utöver de lokala beroendemottagningarna, som kan liknas vid beroendevårdens egna vårdcentraler, finns mer nischade mottagningar:

 • Akutmottagning
 • Avdelningar för heldygnsvård
 • Mottagning online (eStöd)
 • Mottagning för läkemedelsberoende (Läkemedel och hälsa)
 • Mottagning för lättare alkoholproblem (Alkohol och hälsa Riddargatan 1)
 • Mottagning särskilt för kvinnor med alkoholproblem (EWA-mottagningen)
 • Mottagning för personer som har sex mot ersättning (Mika Hälsa)
 • Mottagningar med specialiserad mödravård och barnhälsovård
 • Mottagning för elitidrottare (Elitidrott och hälsa)
 • Mottagningar med högspecialiserad LARO (läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende)
 • Mottagningar i samarbete med Rättspsykiatrin, Kriminalvården och Frivården (RPÖV och Fridhemsmottagningen)
 • Mottagningar för ungdomar och unga vuxna (Maria Ungdom)
 • Sprututbytesmottagningar

Ska vara lätt att hitta rätt

På den nya webbplatsen presenteras alla mottagningar på ett mer pedagogiskt sätt för att hjälpa besökaren att hitta rätt. Utvecklingsarbetet påbörjades efter att det i en webbundersökning kom fram att många besökare hade svårt att hitta svar på vissa frågor.

-  Våra besökare var väldigt engagerade och vi fick in över 1000 svar. Det var otroligt värdefullt i utvecklingsarbetet. Utifrån det valde vi att strukturera om innehållet på ett nytt sätt för att göra webbplatsen mer lättnavigerad. Det är utmanande med en så stor klinik och mycket innehåll, men vi hoppas att användartesterna vi utfört under arbetets gång har bidragit till ett resultat som gör det lätt att hitta rätt. Sedan är ju webben en levande kanal, så förbättringsarbetet stannar inte här, säger Lydia Darmark, kommunikatör vid Beroendecentrum Stockholm.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

SLSO ansvarar för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel samt ansvarar för Regionalt kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi. Vi bedriver också omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andra lärosäten. Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare och en av Sveriges största vårdgivare.

Följ Stockholms läns sjukvårdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms läns sjukvårdsområde

KBT mot sömnlöshet hjälper även mot depression18.6.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Forskare verksamma vid Psykiatri Sydväst i Region Stockholm har visat att psykologisk behandling för insomni, sömnlöshet, ofta hjälper även vid depressiva symtom. En färsk studie ger stöd för att man bör överväga att i första hand ge kognitiv beteendeterapi (KBT) för insomni när en patient har både insomni och depression, istället för KBT för depression. KBT för insomni är nämligen hjälpsamt mot både depression och insomni samtidigt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye