Lernia

Tre av tio uppger att de behöver kompetensutveckling och var tionde är rädd för att bli av med jobbet på grund av AI

Dela

Kompetenskraven på arbetsmarknaden accelereras av den snabba teknikutvecklingen. Industrin automatiseras och artificiell intelligens (AI) får en alltmer framträdande roll i våra liv. Behovet av praktisk och teknisk arbetskraft är stort, i synnerhet i industriboomens Norrland. Samtidigt backar tillväxten[1] och arbetslösheten spås öka[2]. Många är rädda för att bli av med jobbet, både på grund av AI och som konsekvens av det ekonomiska läget. Men i norra Sverige ökar optimismen kring arbetsmarknadens utveckling. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5000 svenskar.

AI och det ekonomiska läget skapar oro

AI har redan börjat påverka arbetsmarknaden och sättet vi jobbar på. Nästan var femte svensk, 18 procent, använder AI-verktyg på jobbet idag. Samtidigt väcker den nya tekniken oro. Fler än var fjärde, 27 procent, tror att de i stor utsträckning behöver förändra sin kompetens på grund av AI och nästan var tionde svensk, nio procent, är orolig över att förlora sin anställning på grund av AI. Den främsta orsaken till oro över att bli av med jobbet är dock det ekonomiska läget. Så många som var femte svensk, 17 procent, svarar det.

Tydliga geografiska skillnader i synen på arbetsmarknaden

Färre än hälften, 45 procent, av svenskarna tror att arbetsmarknaden kommer utvecklas positivt i länet där de bor. Boende i nordligaste Sverige är klart mer positiva än genomsnittet. I Norrbotten tror hela 73 procent och i Västerbotten 64 procent att arbetsmarknaden kommer utvecklas positivt. Det är en tydlig ökning från i fjol då 67 procent i Norrbotten och 54 procent i Västerbotten var positiva. Synen på arbetsmarknaden kan bland annat färgas av hur man ser på sin egen kompetens. En stor del av de tillfrågade, 74 procent, svarar att de känner sig attraktiva på arbetsmarknaden. Samtidigt svarar så många som var femte, 20 procent, att de inte tror sig ha rätt kompetens för att vara attraktiva på arbetsmarknaden.

 - Det finns flera parallella makrotrender som ställer nya och höga krav på arbetsmarknaden. Trots det ekonomiska läget finns det en stor kompetensbrist. Den accelereras av den tekniska utvecklingen. För att vara attraktiv på arbetsmarknaden är kontinuerlig kompetensutvecklingen lösningen, men också att finnas där jobben finns, säger Veronica Rörsgård, vd på Lernia.

Ökat intresse för att flytta och skola om sig

Viljan att flytta till en annan ort på grund av jobb har ökat från i fjol. Då svarade knappt fyra av tio, 37 procent, att de skulle vara beredda att flytta till en annan ort för ett nytt jobb. I år svarar 45 procent att de skulle kunna tänka sig det. Av de som inte känner sig attraktiva på arbetsmarknaden kan hela 59 procent tänka sig att skola om sig. Många kan också tänka sig att byta bransch, hela 74 procent.

Bilaga 1.

Topplista över optimism kring att framtiden för arbetsmarknaden i regionen/länet där man bor. Rangordnat från störst till minst optimism. Län med över 80 respondenter.

Län:                                                                    

Norrbotten                    73 %

Västerbotten                  64 %

Jämtland                        51 %

Stockholm                     49 %

Blekinge                        49 %

Halland                          47 %

Uppsala                         47 %

Gotland                         46 %

Västra Götaland             45 %

Västmanland                  45 % 

Örebro                           45 %

Värmland                       44 %

Jönköping                      43 %

Skåne                            42 %

Västernorrland               42 %

Kronoberg                     41 %

Östergötland                 39 %

Södermanland               39 %

Dalarna                          38 % 

Kalmar                           38 %

Gävleborg                      23 %

[1] https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2023-02/ip194_en_1.pdf

[2] https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/konjunkturlaget/2023-08-09-svagare-bnp-tillvaxt-i-ar-men-konjunkturbilden-star-sig.html

Kontakter

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Lernias bokslutskommuniké 2023: Ökade intäkter men ett lägre rörelseresultat16.2.2024 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 3 482 (3 269) mkr och ökade med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens rörelseresultat minskade för helåret till -11 (44) mkr, till stor del beroende på kostnader för omstrukturering av utbildningsverksamheten (arbetsmarknadsutbildningar och Komvux) som påverkat koncernens rörelseresultat för helåret med -24 (0) mkr. Även bemannings- och rekryteringsverksamheten uppvisar ett lägre resultat jämfört med föregående år främst till följd av högre arbetsgivaravgifter för unga under 23 år.

Lernia stärker erbjudandet, förvärvar relocationföretaget Terminal 510.11.2023 07:35:00 CET | Pressmeddelande

Lernia har bemannat den svenska industrin i 25 år. Under de dryga två decennierna har den globala konkurrensen hårdnat allt mer. För att svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga är medarbetare med rätt kompetens en helt avgörande fråga. Samtidigt larmar sju av tio svenska företag som försökt rekrytera om svårigheter med att lyckas. Parallellt med utbildning, bemanning, matchning och internationell rekrytering kan Lernia nu erbjuda relocation- och arbetstillståndstjänster.

Fler än var tionde stockholmare är orolig över att förlora jobbet på grund av AI2.11.2023 08:35:34 CET | Pressmeddelande

Arbetsmarknaden är i stor förändring. Artificiell intelligens (AI) och automation accelererar omställningstakten och skapar ett stort behov av praktisk och teknisk kompetens. Parallellt backar tillväxten[1] och arbetslösheten spås öka[2]. Ingen annanstans i Sverige används AI av så många som i Stockholm, samtidigt skapar den nya tekniken oro över att man ska bli av med jobbet. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5000 svenskar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye