Lernia

Trots sviktande tillväxt ökar optimismen kring Norrbottens arbetsmarknad

Dela

Miljardsatsningarna på fossilfritt stål, batteritillverkning och gruvdrift kräver tusentals nya medarbetare. Att lösa kompetensbristen pekas ut som helt avgörande för både industrins gröna omställning och svensk konkurrenskraft i stort.[1] Investeringarna och det starka behovet av arbetskraft återspeglas tydligt i norrbottningarnas syn på den lokala arbetsmarknaden. Förra året var 67 procent av de boende i Norrbotten positiva till utvecklingen på arbetsmarknaden. En siffra som nu växt till hela 73 procent och bara åtta procent är negativa. Det är större optimism än i något annat län i landet och skiljer sig markant från rikssnittet där bara 45 procent är optimistiska och var femte, 18 procent, är negativa. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5000 svenskar.

 

Flera bedömare menar att Sverige är i startgroparna av en lågkonjunktur och EU-kommissionen pekar ut Sverige som det land med unionens lägsta tillväxt.[2] Samtidigt genomförs stora industrisatsningar på grön industri. Regeringens tidigare samordnare för den gröna omställningen i norra Sverige gjorde bedömningen att hundra tusen nya inflyttare behövs till de växande regionerna i norr, vilket kan vara en grund till att optimismen över arbetsmarknaden i länet verkar öka. Förra året svarade 67 procent av de boende i Norrbotten att de var ganska- eller mycket positiva till arbetsmarknadens utveckling, en siffra som nu vuxit till 73 procent.

 - Det är tydligt att optimismen är stark i Norrbotten och synen på arbetsmarknaden inte påverkas på samma sätt av det tuffa ekonomiska läget. Både företag såväl offentlig verksamhet kämpar med att hitta rätt kompetens. För att vara konkurrenskraftig behövs både kompetensutveckling men även att kunna tänka sig bo där jobben finns, säger Jan Collin Saxer, regionchef på Lernia.

Även om tron på arbetsmarknaden är stark i länet upplever en fjärdedel, 24 procent, att man inte har rätt kompetens för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Samtidigt kan en majoritet i Norrbotten, 67 procent, tänka sig skola om sig för att öka sin attraktivitet. Det är klart fler än genomsnittet för landet i stort där 59 procent kan tänka sig skola om sig. Intresset för att jobba inom den producerande industrin, där många av jobben finns, är också större än genomsnittet. I Norrbotten kan hela 56 procent tänka sig det, jämfört med 45 procent för landet i genomsnitt.

Norrbottningarna och AI

Artificiell intelligens (AI) har redan börjat påverka arbetslivet. Fler än var tionde norrbottning, 12 procent, använder AI inom ramen för sitt nuvarande jobb. Samtidigt svarar åtta procent att de är oroliga för att förlora sitt jobb på grund av AI. Nästan en fjärdedel, 23 procent, av länets medborgare tror att de behöver förändra sin yrkeskompetens de närmaste åren. Det är något färre än Sveriges genomsnitt på 27 procent.

Bilaga:

Topplista över optimism kring att framtiden för arbetsmarknaden i regionen/länet där man bor. Rangordnat från störst till minst optimism. Län med fler än 80 respondenter.

Län:                                                               

Norrbotten                 73 %

Västerbotten                  64 %

Stockholm                     49 %

Blekinge                        49 %

Halland                          47 %

Uppsala                         47 %

Västra Götaland             45 %

Västmanland                  45 % 

Örebro                           45 %

Värmland                       44 %

Jönköping                      43 %

Skåne                            42 %

Västernorrland               42 %

Kronoberg                     41 %

Östergötland                 39 %

Södermanland               39 %

Dalarna                          38 % 

Kalmar                           38 %

Gävleborg                      23 %

[1] https://industriarbetsgivarna.se/akut-kompetensbehov-i-industrin/

[2] https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2023-02/ip194_en_1.pdf

Kontakter

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Lernias bokslutskommuniké 2023: Ökade intäkter men ett lägre rörelseresultat16.2.2024 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 3 482 (3 269) mkr och ökade med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens rörelseresultat minskade för helåret till -11 (44) mkr, till stor del beroende på kostnader för omstrukturering av utbildningsverksamheten (arbetsmarknadsutbildningar och Komvux) som påverkat koncernens rörelseresultat för helåret med -24 (0) mkr. Även bemannings- och rekryteringsverksamheten uppvisar ett lägre resultat jämfört med föregående år främst till följd av högre arbetsgivaravgifter för unga under 23 år.

Lernia stärker erbjudandet, förvärvar relocationföretaget Terminal 510.11.2023 07:35:00 CET | Pressmeddelande

Lernia har bemannat den svenska industrin i 25 år. Under de dryga två decennierna har den globala konkurrensen hårdnat allt mer. För att svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga är medarbetare med rätt kompetens en helt avgörande fråga. Samtidigt larmar sju av tio svenska företag som försökt rekrytera om svårigheter med att lyckas. Parallellt med utbildning, bemanning, matchning och internationell rekrytering kan Lernia nu erbjuda relocation- och arbetstillståndstjänster.

Fler än var tionde stockholmare är orolig över att förlora jobbet på grund av AI2.11.2023 08:35:34 CET | Pressmeddelande

Arbetsmarknaden är i stor förändring. Artificiell intelligens (AI) och automation accelererar omställningstakten och skapar ett stort behov av praktisk och teknisk kompetens. Parallellt backar tillväxten[1] och arbetslösheten spås öka[2]. Ingen annanstans i Sverige används AI av så många som i Stockholm, samtidigt skapar den nya tekniken oro över att man ska bli av med jobbet. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5000 svenskar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye