Umeå kommun

Umebrå forum lockar många deltagare med aktuellt ämne

Dela

Nationellt larmar polisen och andra myndigheter om att allt yngre barn socialiseras in i gängrelaterad brottslighet. Vad handlar den här utvecklingen om, och hur ser läget ut i Umeå?

Kvällsbild över Umeälven, kajen och Väven.

Umebrå forum är en mötesplats för kunskap, information och samverkan, som anordnas två gånger per år av Umebrå, Umeå kommuns brotts- och drogförebyggande verksamhet. Torsdag 9 november hålls höstens Umebrå forum på Ersboda Folkets Hus, på temat unga i risk för rekrytering in i gängkriminalitet. Syftet med forumet är att höja kunskapsnivån kring det här problemet, samt att få in förslag och tankar kring hur kommun, polis, föreningsliv och näringsliv tillsammans kan förebygga och motverka den här negativa utvecklingen.

Många vill delta

Mats Bäckström och Thomas Palmgren från lokalpolisområde Västerbotten kommer att ge oss den lokala lägesbilden i Umeå. Torbjörn Forkby, forskare vid Linnéuniversitetet, medverkar digitalt med en föreläsning om vad som lockar unga in i gängkriminalitet. Intresset för höstens forum har varit oväntat stort, och många har velat ha en plats på Ersboda Folkets Hus.

Vi fick in så många anmälningar att vi tyvärr fick neka många att delta den här gången, säger Cecilia Ravry, utvecklingsstrateg hos Umebrå, Umeå kommun. Det tyder på att frågan berör och oroar. Vi hoppas att forumet kan ge deltagarna ökad kunskap, men också att deltagarna kan bidra till vårt gemensamma förebyggande arbete genom att dela med sig av sin egen kunskap, och sina förslag på lösningar. Ska vi förebygga att unga dras in i fel sammanhang krävs det engagemang och ett tillsammansarbete från alla delar av samhället.

PRESSINBJUDAN

Pressträff efter Umebrå forum på Ersboda Folkets Hus, Byttgränd 13 i Umeå, klockan 16.30, torsdag 9 november 2023. 

På plats kommer kommunalråd och ordförande i Umeås brotts- och drogförebyggande råd Hans Lindberg och biträdande lokalpolisområdeschef Fredrik Jeppsson att finnas tillgängliga för frågor. Bland deltagarna på forumet kommer det finnas personal från fältgruppen, poliser, elevvärdar, socialsekreterare och representanter för föreningar som har viktiga perspektiv på frågan. Umebrås utvecklingsstrateger finns också på plats.

Nyckelord

Kontakter

Cecilia Ravry
Utvecklingsstrateg Umebrå, Umeå kommun
cecilia.ravry@umea.se

Ulrika Granskog
Utvecklingsstrateg Umebrå, Umeå kommun
ulrika.granskog@umea.se

Dokument

Länkar

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye