Umeå kommun

Utvecklar en samtyckeskultur bland förskolebarn

Dela

I läroplanen för förskolan står att utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Det är inte alltid enkelt att som litet barn veta om kompisen vill leka eller kramas. ”Okej med dig?” är ett metodmaterial som utvecklar samtyckeskulturen bland barn i Umeås kommunala förskolor.

Förskolläraren Ulrika Nordin har deltagit i utformningen av metodmaterialet tillsammans med jämlikhetsexperter inom Make Equal:
– Vi tänker ofta på samtycke i en vuxen kontext kopplat till en sexuell relation. Det här materialet är ett enkelt sätt att utveckla barns handlingskompetens och förmåga att våga fråga om lov. Att träna på att samspela, lyssna in och respektera varandra när man vill leka med någon, när man vill vara någons vän eller när man hamnar i en konflikt. Det handlar om att barn lär sig att tolka och förstå kroppsspråk och icke verbala signaler.

Onsdag 8 november deltar 80 pedagoger från förskolan i en föreläsning kring metoden och materialet på Tegs centralskola. Ett 20-tal kommunala förskolor använder redan materialet, ytterligare ett 10-tal förskolor är i startgroparna. Det har bäring på förskolans läroplan, barnkonventionen och förskolans styrande dokument i arbetet med alla människors lika värde, jämställdhet, demokrati och inflytande.

Förskolor ser resultat

Jenny Lindhagen, rektor för förskolorna Fröhuset, Linjalen och Ängsgården har använt materialet i över två år och ser resultat. Det är ett konkret verktyg som stärker samsynen, stöttar barn och vuxna i sin kommunikation, samspel och konflikthantering.
– Att sträva efter en samtyckeskultur handlar om förskolans förebyggande och främjande arbete för social hållbarhet. Samtyckeskulturen skulle kunna förstärkas ytterligare genom att materialet används i skolans tidiga åldrar, säger Jenny Lindhagen.

Umebrå har köpt in och erbjuder metodmaterialet kostnadsfritt till förskolor i kommunen. Umebrå fortsätter följa förskolans arbete och bidrar med kunskap som ett led i det förebyggande och trygghetsskapande arbetet med barn och unga.

– Vi på Make Equal kände att det saknas någonting för de minsta, vi kan inte bara begära att de
måste säga stopp och nej. Det är några av de svåraste orden som finns att säga och uttrycka. Vi måste lära barn att kolla av gränser, kolla av samtycke. Om vi inte lär oss samtycke tidigt, och i alla andra skeden i livet utanför det sexuella, kommer det att vara väldigt svårt för oss att helt plötsligt förstå det när vi hamnar i något som vi uppfattar som en sexuell situation. Ska vi nå hela vägen fram och nå en samtyckeskultur, så måste vi börja med de allra minsta, säger Ida Östensson, ordförande Make Equal.

Kontakt:
Ulrika Nordin
förskollärare
ulrika.nordin.2@umea.se

Jenny Lindhagen
rektor
090-16 32 66
jenny.lindhagen@umea.se

Monika Andersson
utvecklingsledare, Idéan
090-16 44 41
monika.andersson@umea.se

Ulrika Granskog
strategisk utvecklare
Umebrå
090-16 17 12
ulrika.granskog@umea.se

Ida Östensson
ordförande och grundare av stiftelsen Make Equal
070-544 07 98
ida@makeequal.se

Nyckelord

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye